Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 68 (674 registres)
veurea base de1 (DJC)
 dret
veurea base de2 (DJC)
 dret
veureablació amb làser (AQQ)
 qu√≠mica
veureabscés caseós (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
veureaccent de frase (GTG)
veureàcid-base (AQQ)
 qu√≠mica
veureactivitat (d’una espècie en una fase) (GLOSCOR)
veureadobat de base (DMCSC)
 fertilitat qu√≠mica del s√≤l
veureadverbi de fase (GTG)
veurealteració a la fase de vapor (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
Cerca ase a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a base de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Prenent com a fonament o component principal.
Ex.: El forense determinà que la metzina era composta a base d’estricnina.
es a base de

a base de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A còpia de.
Ex.: A base d’esforços va aconseguir un ascens. Va intentar evitar la condemna a base d’interposar recursos.
Sin. pref.: a còpia de loc. prep.
es a base de, a fuerza de

ablació amb làser c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en laser ablation subst.

abscés caseós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Abscés tuberculós que conté casi.

accent de frase m.
Glossari de termes gramaticals
Accent que afecta unitats prosòdiques superiors al mot, amb què es fa més prominent una de les síl·labes tòniques entre totes les dels mots de la unitat.
Ex.: tots els quadres del museu
GEIEC: 3.2.3
Ant.: accent de mot
es acento de frase m.

àcid-base c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en acid-base subst.

activitat (d’una espècie en una fase) c. nom. f.
Glossari de corrosió
Magnitud termodinàmica que mesura el potencial químic d’una substància i que permet d’emprar relacions matemàtiques equivalents a les dels sistemes ideals.

adobat de base c. nom. m.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
fertilitat química del sòl
Fertilització de fons.
Sin. pref.: fertilització de fons c. nom. f.
en basal dressing
es abonado de fondo
fr fumure de fonds, fumure de base, fumure en reserve
gl fertilización de fondo
pt adubação basal, adubação de base

adverbi de fase m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi d’aspecte que indica el moment de desenvolupament en què es troba la situació expressada per un predicat.
Ex.: Encara dormen
GEIEC: 16.6d
es adverbio de fase m.

alteració a la fase de vapor f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Alteració causada per la cristal·lització dels minerals silicis (com tridimita i cristobalita), dels feldspats alcalins o d’altres minerals en quantitats més petites situats dins la porositat dels dipòsits piroclàstics o en corrents de lava, deguda, essencialment, a la reacció dels gasos magmàtics amb el vidre de la roca.
en vapor-phase alteration
es alteración en fase vapor