Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 67 (670 registres)
veurea base de1 (DJC)
 dret
veurea base de2 (DJC)
 dret
veureablaciĂł amb lĂ ser (AQQ)
 quĂ­mica
veureabscés caseós (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
veureaccent de frase (GTG)
veureĂ cid-base (AQQ)
 quĂ­mica
veureactivitat (d’una espècie en una fase) (GLOSCOR)
veureadverbi de fase (GTG)
veurealteraciĂł a la fase de vapor (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureamasesi (DEM)
 odontoestomatologia
 semiologia
Cerca ase a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a base de1 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prenent com a fonament o component principal.
Ex.: El forense determinà que la metzina era composta a base d’estricnina.
es a base de

a base de2 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A còpia de.
Ex.: A base d’esforços va aconseguir un ascens. Va intentar evitar la condemna a base d’interposar recursos.
Sin. pref.: a còpia de loc. prep.
es a base de, a fuerza de

ablaciĂł amb lĂ ser c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en laser ablation subst.

abscés caseós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Abscés tuberculós que conté casi.

accent de frase m.
Glossari de termes gramaticals
Accent que afecta unitats prosòdiques superiors al mot, amb què es fa més prominent una de les síl·labes tòniques entre totes les dels mots de la unitat.
Ex.: tots els quadres del museu
GEIEC: 3.2.3
Ant.: accent de mot
es acento de frase m.

Ă cid-base c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en acid-base subst.

activitat (d’una espècie en una fase) c. nom. f.
Glossari de corrosiĂł
Magnitud termodinàmica que mesura el potencial químic d’una substància i que permet d’emprar relacions matemàtiques equivalents a les dels sistemes ideals.

adverbi de fase m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi d’aspecte que indica el moment de desenvolupament en què es troba la situació expressada per un predicat.
Ex.: Encara dormen
GEIEC: 16.6d
es adverbio de fase m.

alteraciĂł a la fase de vapor f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Alteració causada per la cristal·lització dels minerals silicis (com tridimita i cristobalita), dels feldspats alcalins o d’altres minerals en quantitats més petites situats dins la porositat dels dipòsits piroclàstics o en corrents de lava, deguda, essencialment, a la reacció dels gasos magmàtics amb el vidre de la roca.
en vapor-phase alteration
es alteraciĂłn en fase vapor

amasesi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
semiologia
Impossibilitat de mastegar.