Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureagulla d’aspiració (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaspiració (VPCA)
veureaspiració (AQQ)
 química
veureaspiració (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureaspiració (DEM)
 pneumologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaspiració (DEM)
 pneumologia
veureaspiració (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureaspiració d'espermatozoides testiculars (VOCBIOREP)
 biologia
veureaspiració diastòlica (DEM)
 cardiologia
veureaspiració endodigestiva (DEM)
 gastroenterologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca aspiració a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agulla d’aspiració f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
tècniques diagnòstiques i de tractament
Agulla llarga i buida que s’usa per a extreure líquid d’una cavitat. També és emprada per a l’obtenció de material citològic (biòpsia amb agulla fina o citologia per aspiració amb agulla fina) o histològic (biòpsia nuclear amb agulla [an, core needle biopsy]).

aspiració f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Gili.
en aspiration subst., ambition subst.

aspiració f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en aspiration subst.

aspiració f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’aspirar; l’efecte.

aspiració f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Evacuació mitjançant l’aspirador de secrecions normals o patològiques, especialment de l’arbre bronquial. Hom hi recorre normalment després d’efectuada una anestèsia, o en el cas dels nadons o prematurs que acusen la presència de líquid àmnic, meconi o restes d’aliments a les vies respiratòries; també s’hi recorre durant les intervencions quirúrgiques, per tal d’evacuar la sang o els líquids biològics que inunden el camp operatori, o per tal d’eliminar una col·lecció purulenta.

aspiració f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
Penetració en l’arbre bronquial i en els pulmons de cossos estranys aspirats de l’exterior o de l’interior de l’organisme. Aquesta darrera circumstància es dóna, sobretot, en persones en estat de coma o amb trastorns del reflex del vòmit que aspiren contingut gàstric. Pot ocasionar atelèctasi pulmonar, pneumònia per aspiració i asfíxia.

aspiració f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en aspiration subst.
es aspiración f.
fr aspiration f.

aspiració d'espermatozoides testiculars c. nom. f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
sigla: TESA
biologia
en testicular sperm aspiration subst.
es aspiración de espermatozoides testiculares c. nom. f.

aspiració diastòlica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Fenomen pel qual els ventricles del cor s’omplen passivament de sang durant la diàstole.

aspiració endodigestiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Aspiració usada amb finalitat diagnòstica o terapèutica (sondatge gàstric o biliar).