Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (45 registres)
veurecabana de pastor (VOCFOR)
 propietat publica i ramaderia. camins ramaders
veurecàstor (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurecàstor (VMIN)
 mineralogia
veurecastori (DEM)
 farmacologia
 química
 veterinària
veurecastorita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurecastorita (VMIN)
 mineralogia
veurecefalàlgia associada amb trastorns intracranials no vasculars (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 semiologia
veureconsell pastoral diocesà (DJC)
 dret canònic
veureelastorrexi (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureerosió per sobrepastoratge (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca astor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cabana de pastor c. nom. f.
Vocabulari forestal
propietat publica i ramaderia. camins ramaders

càstor m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Castorita.
en castor
es castor
fr castor

càstor m.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: castorita f.

castori m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
química
veterinària
Substància segregada pels fol·licles prepucials del castor comú, amb la qual fa el marcatge del seu territori. Era emprada en medicina com a antiespasmòdic i sedant, i en perfumeria ho és actualment com a aromatitzant i fixador.

castorita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, tectosilicat, varietat de la petalita que es presenta ben cristal·litzada, cosa no gens corrent.
Sin. compl.: càstor m.
en castorite
es castorita
fr castorite

castorita f. obs.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Varietat de petalita.
Sin.: càstor m.
en castor subst., castorite subst.

cefalàlgia associada amb trastorns intracranials no vasculars f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Cefalàlgia que apareix per augment de la pressió intracranial com en la hidrocefàlia hipertensiva o en la síndrome d’hipertensió intracranial benigna per hipotensió liquoral.

consell pastoral diocesà c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Òrgan dels representants de la comunitat diocesana que estudia les qüestions pastorals per a treure’n conclusions pràctiques que orientin el bisbe i manifesta la comunió de tots els fidels sota la seva guia.
es consejo pastoral diocesano

elastorrexi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Fragmentació i destrucció de les fibres elàstiques.

erosió per sobrepastoratge c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés de pèrdua de sòl a causa que la càrrega de bestiar en un mateix lloc ha estat excessiva i s’han superat la capacitat de regeneració de la vegetació (degradació de les pastures) i la capacitat estructural del sòl (degradació de l’estructura del sòl), cosa que ha generat processos erosius.
El trepig, especialment si el sòl està massa humit, provoca la compactació del sòl, cosa que fa disminuir la taxa d’infiltració. Com a conseqüència, augmenta el volum d’aigua d’escolament superficial i l’erosió.
V.: capacitat estructural c. nom. f., compactació f., sobrepasturatge m.
en overgrazing erosion
es erosión por sobrepastoreo
fr érosion du surpâturage
gl erosión por sobrepastoreo
pt erosão por sobrepastoreio