Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (35 registres)
veureaturada (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureaturada cardíaca (DEM)
 cardiologia
 semiologia
veureaturada d’aigua (ATGC)
 geografia
veureaturat | aturada1 (DJC)
 dret
veureaturat | aturada2 (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurebany d’aturada (LBF)
 fotografia
veureconductivitat hidràulica no saturada (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veuredesaturat | desaturada (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredessaturat | dessaturada (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureextracte de pasta saturada (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca aturada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aturada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’aturar o d’aturar-se; l’efecte.
Sin. compl.: arrest
de Arrest, Stillstand
en standstill
es detención, parada
fr arrêt
it arresto

aturada cardíaca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
Interrupció del batec del cor a causa de la manca d’estimulació subsegüent a una depressió del nòdul sinusal, la qual és conseqüència d’una deficiència en l’oxigenació o de qualsevol altra alteració de les cèl·lules del miocardi. Provoca una cessació sobtada de la circulació eficaç. L’aturada cardíaca pot esdevenir-se en ésser administrada anestèsia, en casos de traumatisme greu o de xoc psíquic, etc. Si hom actua ràpidament, la circulació pot ésser restablerta, per tal com el fenomen, per a un determinat lapse de temps, és fisiològicament reversible.
de Herzstillstand
en cardiac arrest, heart arrest
es paro cardíaco
fr arrêt du coeur
it arresto del cuore

aturada d’aigua c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
En les comarques de poca aigua, resclosa.
Sin. pref.: resclosa f.

aturat | aturada1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Desocupat | desocupada1.
Ex.: El nombre de persones aturades arriba al punt màxim dels darrers trenta anys.
Sin. pref.: desocupat | desocupada1 adj.
es desempleado | desempleada, desocupado | desocupada, parado | parada

aturat | aturada2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Desocupat | desocupada2.
Sin. pref.: desocupat | desocupada2 m. | f.
es desocupado ǀ desocupada

bany d’aturada m.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en stop bath subst.
es baño de paro m.
fr bain d’arrêt m.

conductivitat hidràulica no saturada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Velocitat de circulació de l’aigua, k(θ), en un sòl amb un contingut d’aigua (θ) inferior al de saturació. Disminueix amb el contingut d’aigua o el potencial matricial de l’aigua del sòl segons una funció de potència, abastant set ordres de magnitud. Un sòl sorrenc tindrà una conductivitat hidràulica no saturada més petita que un d’argilós al mateix potencial matricial, perquè té menys capacitat de retenció d’aigua i, per tant, menys proporció de porus plens d’aigua. Com que la relació k(θ) està afectada per histèresi, hom prefereix, generalment, descriure el sòl mitjançant la corba característica d’humitat que mostra.
en unsaturated hydraulic conductivity
es conductividad hidráulica no saturada
fr conductivité hydraulique non saturé
gl conductividade hidráulica non saturada
pt condutividade hidráulica não saturada

desaturat | desaturada adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en desaturated adj.
es desaturado adj.
fr désaturé adj.

dessaturat | dessaturada adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Que ha experimentat un procés de dessaturació.
en desaturated
es desaturado | desaturada
eu desase
fr désaturé | désaturée
gl desaturado | desaturada
pt dessaturado | dessaturada

extracte de pasta saturada c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en saturated paste extract subst.
es extracto de pasta saturada c. nom. m.
fr extrait de pâte saturée c. nom. m.