Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (63 registres)
veureagent de l’autoritat (DJC)
 dret penal
veureautor | autora (CINZ)
 zoologia
veureautor | autora (DJC)
 dret civil
veureautor anònim | autora anònima (CINZ)
 zoologia
veureautor implĂ­cit (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veureautor pragmĂ tic | autora pragmĂ tica (DJC)
 dret
veureautorĂ dio (NOV)
 enginyeria
veureautoradiografia (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureautorail (DPF)
 transport ferroviari
veureautoreferència (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 salut mental
Cerca autor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agent de l’autoritat c. nom. m. i f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Persona que forma part d’un cos armat, de naturalesa civil o militar i d’estructura jerarquitzada, que pertany a l’Administració pública i s’ocupa de la protecció dels drets, els deures i les llibertats dels ciutadans i de llur seguretat.
es agente de la autoridad

autor | autora m. | f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Persona (o, eventualment, persones) a la qual s'atribueix una obra, un nom científic o un acte nomenclatural. D'acord amb el Codi, si una obra és atribuïda a un redactor, a un directiu (per exemple, a un secretari) o a un organisme (per exemple, a un comitè o una comissió), tan sols aquesta persona (o persones) responsable de l'obra, nom o acte n'és considerada l'autor.
V. t.: autor anònim | autora anònima c. nom. m. i f.
en author subst.

autor | autora m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Persona creadora d’una obra literària, artística o científica i que és la titular dels drets de propietat intel·lectual corresponents.
V. t.: propietat intel·lectual c. nom. f.
es autor | autora

autor anònim | autora anònima c. nom. m. i f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Autor la identitat del qual no pot ser determinada a partir tan sols de l'obra corresponent.

autor implĂ­cit m.
IntroducciĂł als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en implied author subst.
es autor implĂ­cito m.

autor pragmĂ tic | autora pragmĂ tica c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Jurista que interpreta i glossa les lleis estatals.
es autor pragmático | autora pragmática

autorĂ dio f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.

autoradiografia f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en autoradiography subst.

autorail m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Automotor, principalment sense remolc i amb motor dièsel o de gasolina.
Sin. compl.: autovia m.
fr autorail

autoreferència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
salut mental
Tendència morbosa a interpretar que la conducta d’altri va dirigida cap al subjecte, en especial amb intencions perjudicials o amenaçadores.