Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veureabsorbància estàndard en l’ultraviolat (AQQ)
 química
veureavió (VOCFOR)
 incendis forestals
veureavió (NOV)
 enginyeria
veureavió amfibi (VOCFOR)
 incendis forestals
veureavió cisterna (VOCFOR)
 incendis forestals
veureavió llançadora (NOV)
 enginyeria
veureavió supersònic (DCA)
 ciències dels aliments
veurebehaviorisme (DEM)
 psicologia
veurebehaviorisme (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureconducte de Saviotti (DEM)
 anatomia
 gastroenterologia
Cerca avió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

absorbància estàndard en l’ultraviolat c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en standard for ultraviolet absorbance subst.

avió m.
Vocabulari forestal
incendis forestals

avió m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 91 de la segona sèrie.

avió amfibi c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals
Sin. pref.: hidroavió m.

avió cisterna c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals
en air tanker subst.

avió llançadora c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 64 de la quarta sèrie.

avió supersònic m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències dels aliments
Avió dissenyat per a volar a una velocitat superior a la del so. L’avió supersònic genera un elevat soroll, la qual cosa en desaconsella el funcionament a prop de zones habitades, i quan vola per l’estratosfera les emissions de gasos que produeix poden reaccionar químicament amb alguns gasos atmosfèrics com, per exemple, l’ozó.
en supersonic aircraft subst.
es avión supersónico m.
fr avion supersonique m.

behaviorisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
De l’anglès behavior ’conducta’, equival a ’conductisme’.
Sin.: conductisme n. m.

behaviorisme m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Conductisme.
Sin. pref.: conductisme m.

conducte de Saviotti m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
gastroenterologia
Fenedures formades artificialment entre les cèl·lules glandulars del pàncrees injectat.