Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (122 registres)
veureabaixallengĂĽes (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
 otorinolaringologia
veureabaixament (DPF)
 transport ferroviari
veureabaixar1 (DJC)
 dret
veureabaixar (ATGC)
 geografia
veureabaixar (DPF)
 transport ferroviari
veureabaixar2 (DJC)
 numismĂ tica
veureaclarida baixa (VOCFOR)
 silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
veureaigua baixa (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaigua baixant (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureambaixada1 (DJC)
 dret
Cerca baixa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abaixallengĂĽes m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
otorinolaringologia
Instrument semblant a una espĂ tula recta o colzada, utilitzat per a deprimir la llengua per tal de practicar la inspecciĂł de la gola.
Sin. compl.: depressor lingual
en tongue depressor
es depresor lingual

abaixament m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’abaixar.
es rebaje
fr abaissement

abaixar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer davallar {alguna cosa} a un grau inferior o a una quantitat inferior.
Ex.: A causa de la crisi, han hagut d’abaixar el preu de les partides destinades al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
es bajar

abaixar v. tr.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Rebaixar, disminuir l’alçària, el gruix, {d’una cosa}.
Sin. abs.: rebaixar v. tr.

abaixar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Fer baixar el nivell d’una cosa, com pot ser el de la plataforma de la via en fer obres, renovacions, etc.

abaixar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
numismĂ tica
Reduir el valor circulatori {d’una moneda efectiva}.
Ex.: El Banc Central Europeu va abaixar ahir els tipus bàsics d’interès a la zona euro en un quart de punt.
es bajar

aclarida baixa c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
Vegeu la figura B.
Sin. compl.: aclarida ordinĂ ria c. nom. f.
en low thinning subst.
es clara baja c. nom. f., clara por bajo c. nom. f., clara ordinaria c. nom. f.

aigua baixa f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Baixamar (l’Estartit).

aigua baixant loc. adv.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Situat més avall (en un pendent).
2. En sentit descendent (en un pendent).
en downwards
es hacia abajo
fr aval, en contrebas

ambaixada1 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Missió tramesa per un govern prop d’un altre govern.
Ex.: Els sicilians trameteren una ambaixada al rei d’Aragó.
es embajada