Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureambaixada1 (DJC)
 dret
veureambaixada2 (DJC)
 dret
veureambaixada3 (DJC)
 dret
veureambaixada4 (DJC)
 dret
veurebaixada (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
veurebaixada (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurebaixada (ATGC)
 geografia
veurebaixada (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurebaixada d’antena (NOV)
 enginyeria
veurebaixada de l’ona (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
Cerca baixada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ambaixada1 f.
Diccionari jurídic
dret
Missió tramesa per un govern prop d’un altre govern.
Ex.: Els sicilians trameteren una ambaixada al rei d’Aragó.
es embajada

ambaixada2 f.
Diccionari jurídic
dret
Missió permanent d’un estat prop d’un altre estat per a facilitar les relacions entre ambdós.
Ex.: L’ambaixada de França a Espanya és a Madrid.
es embajada

ambaixada3 f.
Diccionari jurídic
dret
Grup de persones encarregades de la missió permanent d’un estat prop d’un altre estat, que comprèn l’ambaixador o ambaixadora amb els seus consellers, secretaris i la resta del personal adscrit.
es embajada

ambaixada4 f.
Diccionari jurídic
dret
Residència de l’ambaixador o ambaixadora.
es embajada

baixada f.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts
es bajada f., pendiente f.
fr pente f.

baixada f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Pendent, inclinació cap avall.
Ant.: pujada f.
Sin. compl.: baixant2 m.
V.: pendent2 m.
es bajada

baixada f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Camí o carrer que fa pendent.
Sin. compl.: davallada f.

baixada f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Vessant feblement inclinat compost per material detrític que s’estén al llarg del peu de cadenes muntanyoses cap a planes que actuen de nivell de base; el calibre dels sediments es fa més fi com més s’allunya de les muntanyes. S’origina per unió i fusió de ventalls al·luvials estesos al peu de línies de fractura normal (escarpaments de falla importants), cosa que en condiciona la superfície ondulada. Generalment es forma en medis àrids i semiàrids. Per a uns autors és un tipus de piemont, mentre que per altres el terme és sinònim de piemont.
V. t.: glacis m., vessant m., piemont m.
en bajada
es bajada
fr bajada
gl baixada

baixada d’antena c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 88 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.

baixada de l’ona f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Retorn de l’aigua d’una ona cap a la mar.
Ant.: embat m., pujada de l’ona f.
en backrush