Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (52 registres)
veurebarrera (VOCFOR)
 correcció de torrents
 incendis forestals
veurebarrera (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebarrera (LMC)
 construcció
veurebarrera (DPF)
 transport ferroviari
veurebarrera (DAGRIC)
 agricultura
veurebarrera àcida (DGEOL)
 geoquímica
veurebarrera acústica (DCA)
 sanitat i higiene
veurebarrera alcalina (DGEOL)
 geoquímica
veurebarrera arquitectònica (DJC)
 dret civil
veurebarrera arquitectònica (LMC)
 construcció
Cerca barrera a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

barrera f.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
incendis forestals

barrera f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Tanca, especialment llevadissa, que serveix per a impedir el pas o l’accés. En sentit figurat, obstacle natural que impedeix o dificulta el pas, que s’oposa a una acció.
de Schranke
en barrier
es barrera
fr barrière
it barriera

barrera f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Schlagbaum, Schranke
en gate
es barrera
fr barrière

barrera f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Tanca mòbil preparada per impedir o permetre el pas de vehicles en un pas a nivell. És automàtica si actua per si mateixa en apropar-se una circulació.
es barrera
fr barrière

barrera f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Porta feta de barres o peces llargueres i espaiades, generalment de fusta, de manera que impedeix el pas però deixa veure l’altra part.
es barrera f.

barrera àcida f.
Diccionari de geologia
geoquímica
Barrera geoquímica caracteritzada per un pH àcid i que provoca fixació del Si.
en acid barrier
es barrera ácida
fr Barrémien

barrera acústica f.
Diccionari de les ciències ambientals
sanitat i higiene
Element o estructura que enfront d’una font de soroll n’absorbeix o n’atenua l’emissió sonora.
en acoustic enclosure subst.
es barrera acústica f.
fr barrière acoustique f.

barrera alcalina f.
Diccionari de geologia
geoquímica
Barrera geoquímica caracteritzada per un pH bàsic, on són fixats: Fe, Mn, Mg, Ca, Cr, V, Mo, Ni, Co, etc.
en alkaline barrier
es barrera alcalina
fr barrière acide

barrera arquitectònica c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Impediment, trava o obstacle físic que limita o impedeix la llibertat de moviment de les persones.
es barrera arquitectónica

barrera arquitectònica f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Hindernis
en architectural barrier
es barrera arquitectónica
fr obstacle architectural