Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veurebastó (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veurebastó (PERIAT)
 percepció i atenció
veurebastó (NOV)
 enginyeria
veurebastó anglès (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veurebastó d’Esculapi (DEM)
 miscel·lània
veurebastó de quatre petges (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veurebastó de tres petges (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veurebastonet (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veurebastonet (VOCLUM)
 luminotècnia
veurebastonet (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
Cerca bastó a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bastó m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Vara o pal de fusta, de bambú, metàl·lic, etc., usat com a suport per a repenjar-s’hi caminant.
de Stock
en cane
es bastón
fr bâton, canne
it bastone

bastó m.
Percepció i atenció
percepció i atenció
en rod subst.
es bastón m.

bastó m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 53 de la quarta sèrie.
Vegeu pàgina 67 de la quarta sèrie.
es palo m., bastón m.
it bastone m.

bastó anglès m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Instrument de suport que consisteix en una sola vara vertical amb un suport per a la mà col·locat en angle recte; una peça que es prolonga per sobre d’aquest suport unida amb un angle d’uns 125 graus a la vara vertical i que s’inclina en direcció contrària al cos i que té a dalt de tot un suport que s’ajusta a l’avantbraç i permet, així, que el pes del cos sigui aguantat per la mà i la part posterior dels avantbraços.

bastó d’Esculapi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
miscel·lània
Verga acoblada a una serp que té el cap a la dreta.

bastó de quatre petges m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Bastó que, a fi d’augmentar l’estabilitat, té una base rectangular formada per quatre petges.

bastó de tres petges m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Bastó que té una base triangular formada per tres petges i així ofereix una estabilitat major que el bastó simple.

bastonet m.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
Cilindre de fusta extret amb la barrina de Pressler.
Sin. compl.: testimoni de barrina c. nom. m.
fr bâtonnet m., carotte f.

bastonet m.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Element receptor particular de la retina. Hom atribueix als bastonets un paper important en la percepció visual amb l’ull adaptat a la foscor; per contra, no tenen intervenció en la distinció dels colors.

bastonet m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
Sin. pref.: cilindre bacil·liforme c. nom. m.