Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurebarra de bifurcació (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veurebifurcació (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
veurebifurcació (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 glacialisme i periglacialisme
veurebifurcació (ATGC)
 geografia
veurebifurcació (DPF)
 transport ferroviari
veurecon de bifurcació (DEM)
 citologia
 neurologia
Cerca bifurcació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

barra de bifurcació f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Barra de gola deltaica, de forma triangular, formada al bell mig del front deltaic i limitada per dos canals divergents on l’aigua i la càrrega sòlida circulen entre els dics subaquàtics i la dita barra.
en middle mouth bar
es barra media
fr barre sous-marine littorale, crête prélittorale

bifurcació f.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts

bifurcació f.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
glacialisme i periglacialisme
Difluència.

bifurcació f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Acció de bifurcar-se, de dividir-se en dos ramals o braços, una serralada, un riu o una via de comunicació.
2. Resultat de l’acció de bifurcar-se, de dividir-se en dos ramals o braços, una serralada, un riu o una via de comunicació.
3. Lloc on se separen els ramals o braços d’una serralada, d’un riu o d’una via de comunicació.

bifurcació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Lloc on estan situats els canvis de via que permeten separar les vies generals de dues línies ferroviàries.
es bifurcación
fr bifurcation

con de bifurcació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
neurologia
Estructura coniforme constituïda per la bifurcació d’una dendrita.