Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 20 (199 registres)
veureabĂşs de signatura en blanc (DJC)
 dret penal
veureĂ car blanc de la perera (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veureagĂ ric blanc (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veureagĂ ric blanc (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 farmacologia
 gastroenterologia
 miscel·lĂ nia
veureaglomerat blanc (VOCFOR)
 el suro
veureaigua blanca (DGEOL)
 geoquĂ­mica
 hidrogeologia
veureaigua blanca (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 quĂ­mica
 semiologia
veureaigua blanca (DCA)
 quĂ­mica
veurearanya blanca (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veurearanya blanca (DPESCA)
 pesca
Cerca blanc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abĂşs de signatura en blanc c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Ús d’un document signat en blanc en un sentit diferent de la voluntat de qui signa.
es abuso de firma en blanco

Ă car blanc de la perera c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Eriòfid, Epitrimerus pyri, que ataca la perera formant una espècie de rovell que s'inicia a la fosa calicina.
es ácaro blanco del peral c. nom. m.

agĂ ric blanc c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Fong, Polyporus sp., que parasita xiprers i altres arbres.

agĂ ric blanc m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
farmacologia
gastroenterologia
miscel·lània
Fong de la família de les poliporàcies (Polyporus officinalis), paràsit de làrixs i cedres, que forma sobre aquests arbres aparells esporífers blanquinosos. Ha estat emprat com a purgant i com a anhidròtic.

aglomerat blanc c. nom. m.
Vocabulari forestal
el suro

aigua blanca f.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
hidrogeologia
Aigua destinada al consum humà i als usos domèstics.
Sin.: aigua potable f.
en drinking water
es agua blanca
fr eau buvable

aigua blanca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
quĂ­mica
semiologia
Solució aquosa a l’1-2 % d’acetats bàsics de plom, anomenada així perquè en la seva preparació s’obté una suspensió d’aspecte lletós. Era emprada externament com a astringent i com a sedatiu contra inflamacions superficials i contra contusions sense ferida.

aigua blanca f.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Aigua d’una qualitat relativament bona que es barreja amb les aigües residuals en la xarxa de sanejament i incrementa el volum de l’afluent que cal tractar. L’aigua blanca pot provenir de precipitacions, d’un aqüífer, de la crescuda d’un curs d’aigua, etc.
en white water subst.
es agua blanca f.
fr eau blanche f.

aranya blanca c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Aràcnid de l'espècie Tarsonemus palidus, que ataca la maduixa, i de l'espècie Polyphagotarsonemus latus, que es troba sobre plantes d'horta.

aranya blanca f.
Diccionari de pesca
pesca
Sin.: aranya monja f.
es escorpiĂłn escorpiĂłn m.