Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 16 (158 registres)
veurea bord (DPESCA)
 pesca
veurea bord (BMC)
 fraseologia
veurea bord (DPF)
 transport ferroviari
veureabordable (DEM)
 cirurgia
 conceptes generals i de suport
veureabordar (DEM)
 cirurgia
 Ã²rgans i sistemes
veureabordar (LPV)
 maniobra
veureabordar1 (DPESCA)
 pesca
veureabordar (DJC)
 dret
veureabordar (BMC)
 fraseologia
veureabordar2 (DPESCA)
 pesca
Cerca bord a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a bord loc. adv.
Diccionari de pesca
pesca
A dalt de l’embarcació.
es a bordo adv.

a bord loc. adv.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

a bord loc. adv.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dalt del tren.
es a bordo

abordable adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
conceptes generals i de suport
Que es pot abordar.

abordar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
òrgans i sistemes
Practicar mitjançant mètodes quirúrgics una via d’accés (a un òrgan, etc.).

abordar v. tr.
Lèxic del patí de vela
maniobra
Entrar en contacte, una embarcació, amb una altra embarcació o amb un obstacle.
en to touch
es abordar
fr aborder
nl aanvaren

abordar1 v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Topar, una embarcació, amb una altra, voluntàriament o involuntàriament.
es abordar v. tr.

abordar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Acostar-se amb la pròpia nau {a una altra} fins a entrar-hi en contacte, especialment per combatre-la.
Ex.: Accidentalment, el vaixell va abordar una altra embarcació que s’havia anat acostant a causa del fort temporal.
es abordar

abordar v. tr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

abordar2 v. intr.
Diccionari de pesca
pesca
Atracar.
Sin. pref.: atracar v. intr.