Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (44 registres)
veureabscés de botó de camisa (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureambotoxoide (DEM)
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veurebotó (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veurebotó (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurebotó (DEM)
 dermatologia
veurebotó (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebotó (DEM)
 cirurgia
veurebotó (DPF)
 transport ferroviari
veurebotó de Boari (DEM)
 cirurgia
 material mèdic i ortopèdic
 urologia
veurebotó de bromurs (DEM)
 dermatologia
Cerca botó a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abscés de botó de camisa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés doble, format per un de superficial que comunica per un pas estret amb un altre de profund. L’exemple paradigmàtic és el panadís subcutani exterioritzat, a través d’un petit trau, en un panadís flictenular.
Sin. compl.: botó de camisa

ambotoxoide m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
Toxoide preparat de diversos tipus d’estafilococ i d’un antigen bacterià.

botó m.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Sin. pref.: gemma f.

botó m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: badoc m.

botó m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
Furóncol o pàpula.
de Knopf
en bouton, button
es botón
fr bouton
it bottone

botó m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Terme general que denomina una part, un element (normal o patològic), un òrgan, una zona, etc., en forma circular o esfèrica.
de Knopf
en bouton, button
es botón
fr bouton
it bottone

botó m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Nom de diferents objectes en forma de botó o bola que tenen una finalitat comparable a la d’un botó.
de Knopf
en bouton, button
es botón
fr bouton
it bottone

botó m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Part central de la roda per on es col·loca a l’eix.
es cubo
fr moyeu de roue
2. Peça, generalment rodona, emprada per establir contactes elèctrics, empènyer un piu o una lleva, etc.
es botón
fr bouton, plot, touche

botó de Boari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
material mèdic i ortopèdic
urologia
Estri anàleg al botó de Murphy; utilitzat en la ureterocistostomia.

botó de bromurs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
Lesió cutània d’aspecte de berruga que apareix en malalts amb sensibilitat especial, en el curs d’un tractament amb bromurs.