Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (123 registres)
veureabraçadora (LMC)
 construcciĂł
veureabraçadora (DPF)
 transport ferroviari
veureabraçar (DJC)
 dret
veureacèfal dibrachius (DEM)
 embriologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureacèfal monobrachius (DEM)
 embriologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureaponeurosi de l’avantbraç (DEM)
 histologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureaponeurosi del braç (DEM)
 histologia
 Ă˛rgans i sistemes
veurearsenbrackebuschita (VMIN)
 mineralogia
veureavantbraç (DEM)
 anatomia
veureavantbraç (EFCH)
 anatomia: estructura i funciĂł del cos humĂ 
Cerca braç a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abraçadora f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
es abrazadera

abraçadora f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Element emprat per cenyir fermament dues peces o més, mantenint-les ben serrades.
Sin. compl.: armella f.
es abrazadera
fr Ă©trier

abraçar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Contenir.
Ex.: El pla d’actuació abraça diversos municipis.
Sin. pref.: contenir v. tr.
es abarcar

acèfal dibrachius m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
òrgans i sistemes
Fetus sense cap i amb dos braços més o menys ben desenvolupats.

acèfal monobrachius m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
òrgans i sistemes
Fetus acèfal amb només una extremitat superior.

aponeurosi de l’avantbraç f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
Aponeurosi de revestiment dels músculs de l’avantbraç; proximalment continua amb la del braç, i distalment, amb els lligaments anulars del carp.
Sin. compl.: fàscia antebraquial, fàscia de l’avantbraç, fàscia profunda de l’avantbraç

aponeurosi del braç f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
Aponeurosi de revestiment dels músculs del braç; proximalment continua amb les aponeurosis que recobreixen els músculs deltoide i pectoral major, i distalment, amb la de l’avantbraç.
Sin. compl.: fàscia braquial, fàscia del braç, fàscia profunda del braç

arsenbrackebuschita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en arsenbrackebuschite subst.

, antebrachium
avantbraç m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Part de l’extremitat superior compresa entre el colze i el canell. L’esquelet és constituït pel cúbit i el radi; s’articula amb l’húmer al colze, i amb el carp al canell.
en forearm
es antebrazo

avantbraç m.
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
anatomia: estructura i funciĂł del cos humĂ 
en forearm subst.
es antebrazo m.