Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veureaigua bruta (DCA)
 sanitat i higiene
veurearena bruta (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurebenefici brut (DJC)
 dret mercantil
veurebosc brut (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurebrillant brut (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurebrut (DPESCA)
 pesca
veurebrut1 (DGEOL)
 geologia del petroli
veurebrut | bruta (ATGC)
 geografia
veurebrut | bruta (DJC)
 dret
veurebrut2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca brut a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua bruta f.
Diccionari de les ciències ambientals
sanitat i higiene
Aigua que ha incorporat alguna classe de brutícia que en condiciona l’ús posterior, independentment de l’origen i de si ha estat usada.
en dirty water subst.
es agua sucia f.
fr brut eau f.

arena bruta c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Materials sorrencs dipositats de forma natural a la superfície d’un sòl amb un gruix d’almenys 30 cm, que no presenta desenvolupament d’horitzons i que no es tracta d’una aportació al·luvial recent. Es correspon a Arenosols pròtics.
en raw sand
es arena bruta
fr sable brut
gl area bruta

benefici brut c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Resultat econòmic que s’obté de la diferència entre els ingressos i les despeses, però sense tenir en compte les amortitzacions, els impostos i altres deduccions.
V. t.: benefici d’explotació c. nom. m.
es beneficio bruto

bosc brut c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

brillant brut m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Antònim de diamant tallat.

brut m.
Diccionari de pesca
pesca
Tipus de fons detrític grosser amb abundància d’invertebrats bentònics i restes grosseres d’origen orgànic.

brut1 m. inus.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Petroli brut, cru, no elaborat.
Sin.: cru m., petroli cru m.
en crude, crude oil
es crudo, petróleo crudo
fr brushite

brut | bruta adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Dit del fons o de la costa que té esculls, pedres, etc.
Ex.: Costa bruta.
2. Dit dels rius que transporten o arrosseguen una gran quantitat de materials sòlids.

brut | bruta adj.
Diccionari jurídic
dret
Sense deducció del que és preceptiu rebaixar.
Ex.: En el pressupost consta el preu brut; per tant, hi heu d’afegir els impostos.
es bruto | bruta

brut2 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Fons submarí compost de barreja de fang, pedres i vegetació (Vilanova).
2. Vorera de la mar que té molts d’esculls o llocs dificultosos per a la navegació (Catalunya).
Sin.: erm m.
fr brut, pétrole brut