Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (109 registres)
veureadenocarcinoma de la bufeta urinària (DEM)
 oncologia i radioteràpia
 semiologia
 urologia
veurealbufera (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veurealbufera (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veurealbufera (ATGC)
 geografia
veurealbufera (DCA)
 geografia
veurealbufera (BMC)
 geografia i meteorologia nàutica
veurealbuferenc (BMC)
 bastiments
veurebarquet albuferenc (BMC)
 bastiments
veurebarquetet albuferenc (BMC)
 bastiments
veurebarquetot albuferenc (BMC)
 bastiments
Cerca buf a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adenocarcinoma de la bufeta urinària m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
semiologia
urologia
Adenocarcinoma desenvolupat gairebé sempre en una inflamació crònica de la bufeta urinària, que habitualment secreta mucina i es localitza al trígon vesical. D’altres adenocarcinomes s’originen en la bufeta urinària afectada d’extròfia, en diverticles vesicals o en romanents uracals de la cúpula vesical. Hom n’ha descrit tres varietats diferenciades: tipus de cèl·lules clares (mesonèfric o mesonefroide), carcinoma de cèl·lules d’anell sigil·lar i adenocarcinoma hepatoide.

albufera f.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu

albufera f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Llacuna d’aigua salabrosa o salada poc profunda separada de la mar per un cordó litoral o barra que sol tenir un canal de desguàs que comunica amb la mar i que talla el cordó o barra litoral, sovint relacionada amb un delta, la qual pot ésser alimentada per aigua dolça continental i marina; per aquesta raó, el seu índex de salinitat és més baix que en l’aigua de la mar, sobretot a les regions humides, si bé en regions àrides i en absència d’aportacions fluvials la salinitat pot esdevenir molt elevada i formar dipòsits d’evaporites. Els canals de desguàs o graus es poden cloure, esp. durant les estacions eixutes, i el rebliment de les albuferes és un fenomen relativament ràpid.
V. t.: estany3 m., maresma f.
es albufera
fr etang maritime

albufera f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Espill d’aigua del litoral marí o lacustre en comunicació amb el mar o amb un llac on es produeixen corrents.
Ex.: Les albuferes del delta de l’Ebre són aprofitades per a la pesca; la de València serveix per a regar perquè rep únicament aigua de riu.
Sin. compl.: bufera f., salanca f.

albufera f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Llacuna litoral formada per aigua de mar i aigua fluvial tancades per un cordó litoral. La major part de les albuferes comuniquen amb el mar mitjançant canals de traçat inestable que tallen el cordó litoral, i constitueixen ecosistemes d’una gran biodiversitat.
Sin. compl.: bufera f.
en lagoon subst., seawater pond subst.
es albufera f.
fr étang maritime m., lagune f.

albufera f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
geografia i meteorologia nàutica

albuferenc m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Barquet albuferenc.
Sin. pref.: barquet albuferenc c. nom. m.

barquet albuferenc c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Barquet utilitzat al regne de València.
Sin. compl.: albuferenc m.

barquetet albuferenc c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Versió petita del barquet albuferenc.
V. t.: barquet albuferenc c. nom. m.

barquetot albuferenc c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Versió gran del barquet albuferenc.
V. t.: barquet albuferenc c. nom. m.