Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 22 (220 registres)
veureaminoacil-tRNA mal carregat (BIOQ)
 bioquímica
veureàrea de recàrrega (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureàrea de recàrrega d’aqüífer (DCA)
 geologia
veurebarca de càrrega (BMC)
 bastiments
veurebastiment de càrrega (BMC)
 bastiments
veurebastimentó de càrrega (BMC)
 bastiments
veurecàmera no recarregable (LBF)
 fotografia
veurecanal de descàrrega (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecanonada de descàrrega (DCA)
 tecnologia
veurecapacitat de càrrega (ECOI)
 ecologia i medi ambient
Cerca càrrega a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aminoacil-tRNA mal carregat c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en mischarged aminoacyl-tRNA subst.

àrea de recàrrega c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Zona d’una conca hidrogràfica en la qual una gran part de les precipitacions s’infiltren i passen de manera natural a formar part de l’aigua d’un aqüífer.
Quan l’aqüífer és objecte d’explotació per a consum humà, l’agència responsable de l’aigua promou normatives de protecció, a efectes d’evitar-ne la contaminació, per exemple, prohibint-hi l’accés del bestiar.
en recharge area
es área de recarga
fr surface de recharge
gl área de recarga
pt área de recarga

àrea de recàrrega d’aqüífer f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Àrea de la superfície del sòl per la qual l’aigua superficial es percola i reomple els espais porosos d’un aqüífer. L’àrea de recàrrega d’aqüífer es veu reduïda per la urbanització, esp. per la pavimentació del terra, que fa baixar el nivell freàtic.
Sin. compl.: àrea d’alimentació2 f.
en aquifer recharge area subst.
es área de recarga de acuífero f.
fr aire de recharge d’aquifère f.

barca de càrrega c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

bastiment de càrrega c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

bastimentó de càrrega c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

càmera no recarregable f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en disposable camera subst.
es cámara desechable f.
fr appareil photographique jetable m.

canal de descàrrega c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Canal de terra o revestit que transporta aigües de descàrrega o evacua aigua i sediments cap a la desembocadura.
V.: canal de desguàs2 c. nom. m.
en outfall channel, escape channel, discharge channel, by-pass
es canal de descarga
fr canal de décharge
gl canal de descarga
pt canal de descarga

canonada de descàrrega f.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Canonada on l’aigua s’allibera de la pressió a què estava sotmesa.
en discharge pipe subst.
es tubería de descarga f.
fr tuyau de décharge m.

capacitat de càrrega f.
Ecologia I
ecologia i medi ambient
en carrying capacity subst.
es capacidad de carga f.