Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurecalçat (NOV)
 enginyeria
veurecalçat | calçada (DRAMAD)
 ramaderia
veurecalçats (NOV)
 enginyeria
veuredescalçat d’arrels (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurepunt de calçat (DRAMAD)
 ramaderia
veurerecalcat | recalcada (GLOSCOR)
veurerecalçat (LMC)
 construcció
veuresistema radicular descalçat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca calçat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

calçat m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 85 de la quarta sèrie.

calçat | calçada adj.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Dit dels quadrúpedes quan tenen una o més potes blanques en contrast amb el color fosc del cos.
es calzado | calzada adj.

calçats [es] m. pl.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Plural calcat del castellà.
Vegeu pàgina 85 de la quarta sèrie.
es calzados m. pl.

descalçat d’arrels c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés pel qual les arrels d’un arbre afloren a la superfície a causa de la pèrdua per erosió del material que les recobria. Les arrels, un cop descalçades, modifiquen el model de creixement, que passa a ser excèntric, amb formació de fusta de reacció i, sovint, una escarificació (presència de cicatrius).
Aquestes modificacions morfològiques es poden utilitzar en dendrogeomorfologia com a indicadors de la taxa de denudació i incisió lligades a la formació de xaragalls o bé per quantificar l’impacte del trepig animal o de la pressió turística. No obstant això, aquest enfocament ha estat qüestionat per alguns autors, ja que la formació de fusta de reacció pot existir en una arrel totalment subterrània. Proposen com a alternativa utilitzar com a indicador per datar el moment de l’aflorament les modificacions anatòmiques que es produeixen a nivell de les traqueides (conductes que permeten el transport de saba bruta).
V.: dendrogeomorfologia f., denudació f.
en root undercut
es descalzado de raíces
fr déchaussement des racines
gl descalzado de raíces
pt raíces afloradas

punt de calçat m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Marca blanca i rodona que presenten alguns equins a la corona o al taló.
es punto de calzado m.

recalcat | recalcada adj.
Glossari de corrosió
de stauchen adj.
en upset adj.
es recalcado adj.
fr matage adj., refoulement adj.

recalçat m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: sospedrat m.
de Untermauerung
en underpinning
es recalce, recalzo
fr reprise en sous-oeuvre

sistema radicular descalçat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Estat del sistema radicular que es caracteritza per l’aflorament de part de les arrels en superfície, a causa que la capa superficial de sòl ha estat eliminada gradualment per erosió, de manera que la base del tronc i les arrels han quedat descalçades i al descobert.
Constitueix un indicador qualitatiu que informa d’un estadi erosiu molt intens.
V.: dendrogeomorfologia f., descalçat d’arrels c. nom. m.
en exposed root system
es sistema radicular denudado
fr système racinaire déchaussé
gl sistema radicular descalzo
pt sistema radicular exposto