Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 14 (134 registres)
veurea boca de canó1 (DJC)
 dret
veurea boca de canó2 (DJC)
 dret
veurealçària de canó (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veureanalogia del simi mecanògraf (BIOQ)
 bioquímica
veureassociació canònica (DJC)
 dret canònic
veurebalboteig canònic (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurecanó (DEM)
 dermatologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecanó (DEM)
 conceptes generals i de suport
 material mèdic i ortopèdic
veurecanó1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurecanó (LMC)
 construcció
Cerca canó a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a boca de canó1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: El forense determinà que l’assassí havia disparat a boca de canó.
es a bocajarro

a boca de canó2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Fet amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: Amb l’examen visual van poder determinar que es tractava d’un tret a boca de canó.
es a bocajarro

alçària de canó c. nom. f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
Vegeu la figura F.

analogia del simi mecanògraf c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en typing-monkey analogy subst.

associació canònica c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Associació de fidels de l’Església catòlica.
V. t.: associació religiosa c. nom. f.
es asociación canónica

balboteig canònic m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en canonical babbling subst.
es balbuceo canónico m.
fr babillage canonique m.

canó m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
òrgans i sistemes
Part del pèl, més forta, pròxima a l’arrel.

canó m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
material mèdic i ortopèdic
Objecte allargat i buit, de forma cilíndrica.

canó1 m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Vegeu la figura A.
Sin. compl.: fust m.
V.: canó2 m.

canó m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Fumeral.
Sin. pref.: fumeral m.