Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 55 (543 registres)
veureacaparar (DJC)
 dret mercantil
veureadsorció multicapa (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureadsorció multicapa (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureàrea per molècula en una monocapa completa (QUIMFIS)
 química
veureavaluació de la capacitat agrològica USDA (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebicapa (AQQ)
 química
veurebicapa lipídica (AQQ)
 química
veurebicapa lipídica (CIHC)
 biologia cel·lular
veurebicapa lipídica (BIOQ)
 bioquímica
veurebicapa lipídica plana (BIOQ)
 bioquímica
Cerca capa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acaparar v. tr.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Adquirir i retenir {mercaderies} en una quantitat superior a les necessitats i a les previsions normals per encarir-ne el preu en el mercat.
Ex.: L’empresa ha comès una infracció en haver acaparat béns del mercat i haver-ne apujat els preus en perjudici dels consumidors.
Sin. compl.: agabellar v. tr.
es acaparar

adsorció multicapa c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en multilayer adsorption subst.
es adsorción multicapa c. nom. f.
fr adsorption multicouche c. nom. f.

adsorció multicapa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Adsorció predominantment no específica que presenta una superfície rugosa. Després de la formació d’una primera capa d’ions de signe contrari adsorbits, queden espais lliures que permeten que el procés d’adsorció continuï amb la formació d’altres capes d’ions adsorbits.
en multilayer adsorption
es adsorción multicapa
eu geruza anitzeko adsortzio
fr adsorption multicouche
gl adsorción multicapa
pt adsorção multicamada

àrea per molècula en una monocapa completa c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 90
en area per molecule in a filled monolayer subst.

avaluació de la capacitat agrològica USDA c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mètode qualitatiu d’avaluació de sòls, elaborat en els anys trenta del segle xx pel Soil Survey Staff del Departament d’Agricultura dels Estats Units (USDA), l’objectiu inicial del qual era avaluar el risc d’erosió (biaix que s’ha mantingut en posteriors revisions).
Els objectius inicials s’han ampliat i la metodologia s’ha revisat i adaptat a les característiques de les zones en què s’aplica. Cal destacar que no es refereix a usos específics de la terra, sinó que la capacitat agrològica s’estableix en relació amb un ús agrícola molt general. Tampoc pren en consideració els aspectes socioeconòmics, que s’han d’analitzar separadament.
Els requeriments genèrics i les recomanacions per a cada classe s’han tabulat. Els paràmetres que s’utilitzen són els següents: pluviometria, temperatura (criteris de Papadakis), pendent, erosió, profunditat efectiva, textura, pedregositat, afloraments rocosos, embassament, salinitat i sistema actual de maneig. Tots estan tabulats, si bé la seva aplicació pot resultar una mica subjectiva, segons l’experiència de la persona que avalua.
Es tracta d’un mètode versàtil i fàcil d’aplicar, especialment si es disposa del mapa de sòls bàsic de la zona. Els resultats també són fàcils de comprendre i d’interpretar pels usuaris. És molt útil en ordenació i assignació d’usos al territori i per tenir una base científica per proposar que es preservin com a bé estratègic els sòls d’aquelles unitats cartogràfiques amb major aptitud per a usos agronòmics.
V. t.: capacitat agrològica USDA c. nom. f., avaluació de terres c. nom. f., índex de Storie c. nom. m., mapa de sòls bàsic c. nom. m.
en USDA land capability evaluation
es evaluación de la capacidad agrológica USDA
fr évaluation de la capacité agrologique USDA
gl avaliación da capacidade agrolóxica do USDA

bicapa f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Membrana d’estructura bidimensional formada per un tensioactiu en la qual els caps polars o iònics de les molècules del tensioactiu se situen apuntant cap enfora i les cues apolars apunten cap endins.
en bilayer subst.

bicapa lipídica c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Capa doble formada per molècules que contenen un cap hidrofílic i una cua hidrofòbica. Les cues de les dues capes s’associen les unes amb les altres i els caps s’encaren cap al solvent aquós.
en lipid bilayer subst.

bicapa lipídica f.
Citologia i histologia (citologia)
biologia cel·lular
en lipid bilayer subst.
es bicapa lipídica f.

bicapa lipídica c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: força no covalent c. nom. f.
en lipid bilayer subst.

bicapa lipídica plana c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en planar bilayer subst.