Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 16 (157 registres)
veureavaluació de la capacitat agrològica USDA (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecapacitat (VMCS)
 conceptes generals del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecapacitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
 física
 psicologia
veurecapacitat1 (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurecapacitat1 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecapacitat (QUIMFIS)
 química
veurecapacitat (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurecapacitat (DAGRIC)
 agricultura
veurecapacitat2 (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veurecapacitat2 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca capacitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

avaluació de la capacitat agrològica USDA c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mètode qualitatiu d’avaluació de sòls, elaborat en els anys trenta del segle xx pel Soil Survey Staff del Departament d’Agricultura dels Estats Units (USDA), l’objectiu inicial del qual era avaluar el risc d’erosió (biaix que s’ha mantingut en posteriors revisions).
Els objectius inicials s’han ampliat i la metodologia s’ha revisat i adaptat a les característiques de les zones en què s’aplica. Cal destacar que no es refereix a usos específics de la terra, sinó que la capacitat agrològica s’estableix en relació amb un ús agrícola molt general. Tampoc pren en consideració els aspectes socioeconòmics, que s’han d’analitzar separadament.
Els requeriments genèrics i les recomanacions per a cada classe s’han tabulat. Els paràmetres que s’utilitzen són els següents: pluviometria, temperatura (criteris de Papadakis), pendent, erosió, profunditat efectiva, textura, pedregositat, afloraments rocosos, embassament, salinitat i sistema actual de maneig. Tots estan tabulats, si bé la seva aplicació pot resultar una mica subjectiva, segons l’experiència de la persona que avalua.
Es tracta d’un mètode versàtil i fàcil d’aplicar, especialment si es disposa del mapa de sòls bàsic de la zona. Els resultats també són fàcils de comprendre i d’interpretar pels usuaris. És molt útil en ordenació i assignació d’usos al territori i per tenir una base científica per proposar que es preservin com a bé estratègic els sòls d’aquelles unitats cartogràfiques amb major aptitud per a usos agronòmics.
V. t.: capacitat agrològica USDA c. nom. f., avaluació de terres c. nom. f., índex de Storie c. nom. m., mapa de sòls bàsic c. nom. m.
en USDA land capability evaluation
es evaluación de la capacidad agrológica USDA
fr évaluation de la capacité agrologique USDA
gl avaliación da capacidade agrolóxica do USDA

capacitat f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
conceptes generals del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en capability subst.
es capacidad f.
fr capabilité f., capacité f.

capacitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
física
psicologia
Propietat de poder contenir fins a un límit determinat o bé aptitud, disposició o suficiència per a fer alguna cosa.
de Inhaltsvermögen, Kapazität
en capacity
es capacidad
fr capacité
it capacità

capacitat1 f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

capacitat1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Potencial d’una terra en un moment determinat per ser utilitzada amb un tipus d’ús de terres (LUT) i amb determinades pràctiques de maneig. Aquest concepte s’utilitza en sistemes d’avaluació de terres, com, per exemple, en la classificació de capacitat agrològica.
V. t.: aptitud de la terra c. nom. f., capacitat agrològica USDA c. nom. f., classificació de capacitat agrològica c. nom. f.
en capacity
es capacidad
fr capacité
gl capacidade

capacitat f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 31, 152, 155, 183
en capacitance subst.

capacitat f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Sin. compl.: facultat f.
en ability subst., capability subst., faculty subst.
es capacidad f., facultad f.
fr capacité f., faculté f.

capacitat f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Quantitat d’aigua que un sòl pot absorbir, contenir o bescanviar.
es capacidad f.

capacitat2 f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

capacitat2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
D’acord amb l’ONU, combinació de totes les fortaleses, atributs i recursos disponibles dins d’una organització, comunitat o societat, que es poden utilitzar per gestionar i reduir els riscos de desastres i reforçar la resiliència. La capacitat pot abastar infraestructures, institucions, coneixements i habilitats humanes, així com atributs col·lectius, com les relacions socials, el lideratge i la gestió.
en capacity
es capacidad
fr capacité
gl capacidade