Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (93 registres)
veureamb carĂ cter de (DJC)
 dret
veureamb carĂ cter general (DJC)
 dret
veureassociaciĂł caracterĂ­stica (DGEOL)
 geoquĂ­mica
veurecarĂ cter (CINZ)
 zoologia
veurecarĂ cter (VPCA)
veurecarĂ cter (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veurecarĂ cter (DEM)
 genètica
veurecarĂ cter (DEM)
 conceptes generals i de suport
 psicologia
veurecarĂ cter (STAD)
 estadĂ­stica
veurecarĂ cter (NOV)
 enginyeria
Cerca carĂ cter a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amb carĂ cter de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En qualitat de.
Ex.: Va assistir a la reuniĂł amb carĂ cter de soci majoritari.
Sin. pref.: en qualitat de loc. prep.
es como, en calidad de, en concepto de

amb carĂ cter general loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Com a regla general.
Ex.: Amb carĂ cter general, aplicarem el calendari laboral publicat per la Generalitat de Catalunya.
es con carĂ cter general

associaciĂł caracterĂ­stica f.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
AssociaciĂł geoquĂ­mica.

carĂ cter m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Element descriptiu dels organismes que s'empra per a reconèixer, diferenciar o classificar tàxons.
en character subst.

carĂ cter m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1921a.
en personality subst.

carĂ cter m.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Cadascun dels atributs i trets especificables, morfològics o funcionals d’un organisme, o tàxon, vivent o fòssil.
en character
es carácter
fr caractère

carĂ cter m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Expressió d’un gen o d’un conjunt de gens en un individu en forma de tret individual del seu fenotip.
de Charakter
en character
es carácter
fr caractère
it carattere

carĂ cter m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
psicologia
Tret distintiu, qualitat pròpia que distingeix una persona, un organisme, una cosa, d’altres. Especialment, i en psicologia, conjunt de trets individuals adquirits sota la influència de les pressions ambientals i educacionals, i expressats en formes peculiars de comportament. El caràcter representa la personalitat aparent, manifesta, superficial, fàcilment observable, en oposició al temperament, concepte que inclou els factors profunds, instintius i congènits de l’individu, i a diferència de la personalitat, concepte que aplega aspectes biològics i constitucionals generalment exclosos del caràcter.
de Charakter
en character
es carácter
fr caractère
it carattere

carĂ cter m.
EstadĂ­stica
estadĂ­stica
en characteristic subst.
es carácter m.

carĂ cter m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 79 de la primera sèrie.