Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veurecarrer (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecarrer (ATGC)
 geografia
veurecarrer de Barcelona (ATGC)
 geografia
veurecarrera (VPCA)
veurecarrera de vares (DJC)
 història del dret
veurecarrera judicial (DJC)
 dret públic
veurecarrerada (VOCFOR)
 propietat publica i ramaderia. camins ramaders
veurecarrerada (ATGC)
 geografia
veurecarrerada (DRAMAD)
 ramaderia
veurecarrerany1 (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
Cerca carrer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

carrer m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En un context agrícola o de conservació de sòls, superfície estreta i allargada que queda entre dues files en una plantació d’arbres, arbusts o un altre cultiu.
Als carrers s’hi pot sembrar una gespa, amb la finalitat de disminuir el risc d’erosió, o bé un cultiu intercalat amb la finalitat d’obtenir millors rendiments (en un sistema de cultiu en carrers, utilitzat en molts països).
Per exemple, en zones amb sòls no gaire àcids, als carrers s’hi pot sembrar un cultiu intercalat de blat de moro (Zea mays) entre les files d’un arbust de la família de les fabàcies, com la Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, que enriqueix el sòl en nitrogen fixat a partir de l’atmosfera.
V.: cultiu intermedi c. nom. m., sèrpia f.
en alley
es calle
fr bande, couloir
gl carreira
pt rua

carrer m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Via pública entre dues rengleres de cases.
Ex.: El carrer de Mar és l’eix comercial tradicional de la ciutat de Badalona.

carrer de Barcelona loc. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Denominació honorífica que hom donava a determinades localitats de Catalunya.
Ex.: Alfons IV distingí Mataró amb la denominació de carrer de Barcelona l’any 1419.

carrera f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en running subst.

carrera de vares c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Cursus honorum de promoció territorial, dins l’escalafó burocràtic judicial.
V. t.: alcalde major c. nom. m., corregidor m., vara1 f.
es carrera de varas

carrera judicial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Carrera delimitada de la vida professional del personal jurisdiccional.
es carrera judicial

carrerada f.
Vocabulari forestal
propietat publica i ramaderia. camins ramaders
Sin. pref.: camí ramader1 c. nom. m.

carrerada f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
A la Catalunya oriental, camí ramader.
Ex.: Al Ripollès, entre el pujol de Llentén i el coll de Soler, s’enfila una carrerada que comunicava la Cerdanya amb el Penedès i el Vallès.
Sin. pref.: camí ramader c. nom. m.

carrerada f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Camí que segueix el bestiar transhumant quan puja a la muntanya o en baixa, per aprofitar les pastures naturals.
es cañada f.

carrerany1 m.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts
Sin. pref.: sendera1 f.