Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (119 registres)
veureaixecament cartogràfic (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veurearxiu cartogràfic (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurebase cartogràfica (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebibliografia sobre cartografia de sòls (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurecartó (VOCFOR)
 pasta, paper i cel·lulosa
veurecartó d’amiant (GLOSCOR)
veurecartó d’asbest (GLOSCOR)
veurecartó enquitranat (GLOSCOR)
veurecartó guix (LMC)
 construcció
veurecartògraf | cartògrafa (DGEOL)
 geologia general
Cerca cartó a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aixecament cartogràfic c. nom. m.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics

arxiu cartogràfic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Sin. pref.: cartoteca f.
en map library
es archivo cartográfico
fr arxive des cartes
gl arquivo cartográfico

base cartogràfica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mapa que s’utilitza com a suport mínim o marc general per superposar-hi altres informacions o tractaments temàtics, com pot ser un mapa de sòls.
Generalment es tracta d’un mapa topogràfic o ortofotomapa al qual es transfereixen les dades d’un aixecament de sòls i la informació que s’hi relaciona.
en base map
es base cartográfica
fr base cartographique
gl base cartográfica

bibliografia sobre cartografia de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Relació o catàleg sistemàtic de mapes de sòls d’una regió, d’una temàtica o d’un autor, o bé d’obres i articles sobre temes cartogràfics o d’autors de cartografia de sòls, descrits de manera que siguin fàcilment identificables, recopilats en una publicació i que constitueixen una font documental.
en soil map bibliography
es bibliografía sobre cartografía de suelos
fr bibliographie de cartes pédologiques
gl bibliografía sobre cartografía de solos

cartó m.
Vocabulari forestal
pasta, paper i cel·lulosa
Sin. compl.: cartró m.
es cartón m.
fr carton m.

cartó d’amiant c. nom. m.
Glossari de corrosió
Sin. abs.: cartó d’asbest c. nom. m.
de Asbestpappe f.
en asbestos board subst., asbestos millboard subst.
es cartón de amianto c. nom. m., cartón de asbesto c. nom. m.
fr carton d’amiante c. nom. m., carton d’asbeste c. nom. m.

cartó d’asbest c. nom. m.
Glossari de corrosió
Sin. abs.: cartó d’amiant c. nom. m.
de Asbestpappe f.
en asbestos board subst., asbestos millboard subst.
es cartón de amianto c. nom. m., cartón de asbesto c. nom. m.
fr carton d’amiante c. nom. m., carton d’asbeste c. nom. m.

cartó enquitranat c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Teerpappe f.
en impregnated coal-tar board subst., impregnated coal-tar felt subst.
es cartón alquitranado c. nom. m.
fr carton de goudron c. nom. m.

cartó guix m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Gipskarton, Gipskartonplatte
en plasterboard
es cartón yeso

cartògraf | cartògrafa m. i f.
Diccionari de geologia
geologia general
Persona versada en cartografia.
en cartographe, mapper
es cartógrafo
fr cartographe