Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (48 registres)
veurebiaix de cartabó (LMC)
 construcció
veurecarta (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veurecarta1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurecarta (ATGC)
 geografia
veurecarta2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurecarta batimètrica (DGEOL)
 geologia general
 geomorfologia: geomorfologia general
veurecarta credencial (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureCarta d’Aalborg (DCA)
 ciències polítiques
veureCarta d’Ottawa per a la promoció de la salut (PROMSAL)
 promoció de la salut
veureCarta de Belgrad (DCA)
 ciències polítiques
 educació
Cerca carta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

biaix de cartabó m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Gehrung
en miter, mitre
es inglete
fr onglet

carta f.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
Sin. pref.: mapa1 m.

carta1 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Acta on són registrats certs títols.
Ex.: Carta pública. Carta de dotació a una abadia. Carta de pagament.
es carta

carta f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Mapa.
Sin. pref.: mapa m.

carta2 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Paper que certifica certs drets per a la persona que el té.
Ex.: Carta d’elector. Carta d’agent de policia.
es carta

carta batimètrica f.
Diccionari de geologia
geologia general
geomorfologia: geomorfologia general
Mapa batimètric.
en bathymetric chart
es carta batimétrica
fr carte bathymétrique

carta credencial c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Credencial2.
Sin. pref.: credencial2 f.
es carta credencial

Carta d’Aalborg f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Carta de ciutats i pobles europeus cap a la sostenibilitat.
Sin. pref.: Carta de ciutats i pobles europeus cap a la sostenibilitat f.
en Aalborg Charter subst.
es Carta de Aalborg f.
fr Charte d’Aalborg f.

Carta d’Ottawa per a la promoció de la salut f.
Promoció de la salut
promoció de la salut
en Ottawa Charter of Health Promotion subst.
es Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud f.

Carta de Belgrad f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
educació
Declaració sorgida de la Conferència Internacional d’Educació Ambiental de Belgrad (1975), com a part del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient de l’ONU, l’objectiu de la qual és l’establiment de valors guia perquè siguin aplicats arreu del món.
en Belgrad Charter subst.
es Carta de Belgrado f.
fr Charte de Belgrade f.