Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurecĂ rter (NOV)
 enginyeria
veurecĂ rter (TTAUTO)
 elements del motor
veurecĂ rter (DPF)
 transport ferroviari
veurecĂ rter (VOCAUTO)
veureCarter, Henry Vandyke (DEM)
 epònims
veureCarter, William Wesley (DEM)
 epònims
veurecartera (DPF)
 transport ferroviari
veurecarteria (DPF)
 transport ferroviari
veurefebre de Carter (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
veurefèrula intranasal de Carter (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 traumatologia i ortopèdia
Cerca carter a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cĂ rter m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 49 de la primera sèrie.

cĂ rter m.
Terminologia tècnica d’automoció
elements del motor
Vegeu la figura 1.3.
en oil sump subst.
en [US] oil pan subst.
es cárter m.

cĂ rter m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Caixa metàl·lica que envolta els mecanismes per protegir-los de la pols i evitar la pèrdua del lubricant.

cĂ rter m.
Vocabulari de l’automòbil
en oil sump subst.
en [US] oil pan subst.
es cárter m.

Carter, Henry Vandyke n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge anglès que treballà a l’Índia, 1831-1907.
V.: febre de Carter f.

Carter, William Wesley n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Rinòleg de Nova York, nascut l’any 1869.
V.: fèrula intranasal de Carter f., operació de Carter f.

cartera f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Bossa, generalment de cuir i amb tanca i precinte, en què s’envia la documentació i diners de les estacions.
Sin. compl.: mala f., valisa f.
es cartera
fr sac

carteria f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Oficina on s’organitza i controla la tramesa de la correspondència.
es carterĂ­a
fr bureau des plis

febre de Carter f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
microbiologia i patologia infecciosa
Varietat de febre recurrent, asiĂ tica, causada per Borrelia carteri.

fèrula intranasal de Carter f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
traumatologia i ortopèdia
Pont fenestrat d’acer, les ales del qual són connectades per una xarnera, emprada en la tècnica quirúrgica de correcció de la depressió del pont del nas.
Sin. compl.: fèrula de Carter