Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 132 (1.320 registres)
veurea dia cert (DJC)
 dret
veurea dir cert (DJC)
 dret
veurea la recerca de (DJC)
 dret
veureabscés cerebral (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 microbiologia i patologia infecciosa
 neurologia
veureaccident vascular cerebral (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 cardiologia
 neurologia
veureacer (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veureacer (GLOSCOR)
veureacer (LMC)
 construcció
veureacer de gran resistència (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veureacer estabilitzat (GLOSCOR)
Cerca cer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a dia cert loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A dia adiat.
Ex.: Van citar les parts a dia cert per a la celebració del judici.
Sin. pref.: a dia adiat loc. adv.
es a fecha fija, en un día fijo, en un día prefijado

a dir cert loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Estrictament.
Ex.: A dir cert, hem de reconèixer que ells en saben més.
Sin. pref.: estrictament adv.
es a decir verdad, en rigor, estrictamente

a la recerca de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
En cerca de.
Ex.: Ha rellegit els informes a la recerca d’algun detall que l’ajudi a resoldre el cas.
Sin. pref.: en cerca de loc. prep.
es en busca de, a la busca de

abscés cerebral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
microbiologia i patologia infecciosa
neurologia
Procés supuratiu focal situat a l’interior del parènquima cerebral, com a resultat d’una infecció per contigüitat a partir d’un focus pròxim, o per via hematogènica, des d’un focus distant. Les causes són molt diverses: otomastoïditis crònica, infeccions periodòntiques, sinusitis paranasal crònica, processos supuratius pulmonars, abscés secundari a traumatismes cranials oberts o a cirurgia cranial, sèpsia, endocarditis bacteriana, etc. En alguns casos hi ha una associació amb una cardiopatia congènita, especialment la tetralogia de Fallot. Els microorganismes responsables són estreptococs, bacils gramnegatius anaerobis, estafilococ daurat, bacteroides, pròteus, etc.
Sin. compl.: piocefàlia

accident vascular cerebral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
cardiologia
neurologia
Episodi agut d’afectació de la circulació cerebral. Els mecanismes etiopatogènics són la isquèmia cerebral focal, la trombosi venosa cortical o subcortical, l’encefalopatia hipertensiva, la isquèmia cerebral global, l’hemorràgia cerebral intraparenquimàtica, l’hemorràgia subaracnoïdal, els angiomes cerebral i les malformacions vasculars cerebrals (telangièctasis, angiomes cavernoses, malformacions arteriovenoses). La isquèmia cerebral focal pot ésser causada per una trombosi arterial (arteriosclerosi, arteriopaties o arteritis inflamatòries, vasculitis, arteritis per fàrmacs) o per un embolisme cardíac (valvulopaties, arítmies). La trombosi venosa cortical o subcortical pot ésser d’origen infecciós (meningitis bacteriana) o no infecciós (malnutrició, deshidratació, policitèmia, coagulopatia per anovulatoris o obstètrica, síndromes paraneoplàstiques). L’encefalopatia hipertensiva pot ésser de presentació aguda o subaguda i ocorre en malalts amb hipertensió arterial greu. La isquèmia cerebral global es presenta en l’aturada cardíaca i els quadres clínics després del coma inicial oscil·len entre l’amnèsia amb recuperació progressiva fins a estats vegetatius crònics. La isquèmia medul·lar es produeix per lesions isquèmiques de l’aorta que interrompen el flux sanguini de les artèries radiculars (trombosi, aneurisma). L’hemorràgia cerebral intraparenquimàtica o hematoma cerebral no traumàtic és causada per la ruptura de microaneurismes, anomenats de Charcot i Bouchard, que es produeixen en la hipertensió arterial crònica, o bé per anomalies vasculars (angiomes, aneurismes, telangièctasis, aneurismes micòtics de l’endocarditis bacteriana), vasculitis, amiloïdosi, diàtesis hemorràgiques, metàstasis cerebrals vascularitzades (melanomes), hemorràgies per drogues (cocaïna, amfetamines), traumatismes cranioencefàlics. Les hemorràgies subaracnoïdals són originades per traumatismes cranials, per l’extensió subaracnoïdal d’un hematoma cerebral intraparenquimàtic, per aneurismes cerebrals, per malformacions arteriovenoses, per vasculitis, per diàtesis hemorràgiques, infeccions, tumors sagnants, hipertensió arterial, etc. Els aneurismes cerebrals poden ésser seculars (anomalia del teixit elàstic de les artèries), micòtics (embolisme sèptic a partir d’una endocarditis) i arterioscleròtics. Les manifestacions clíniques depenen del territori on es produeix la disminució del flux cerebral i de l’extensió i de la intensitat de la isquèmia.
Sin. compl.: accident cerebrovascular agut, apoplexia, atac de feridura, feridura, ictus, ictus apoplèctic, ictus cerebral, mal de Sant Joan, xoc apoplèctic
V.: ictus cerebral establert m.
de Apoplexie, Gehirnschlag, Schlaganfall
en apoplexy, stroke
es apoplejía
fr apoplexie
it apoplessia

acer m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines

acer m.
Glossari de corrosió
de Stahl m.
en steel subst.
es acero m.
fr acier m.

acer m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Stahl
en steel
es acero
fr acier

acer de gran resistència c. nom. m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines

acer estabilitzat c. nom. m.
Glossari de corrosió
Acer inoxidable al qual han estat afegits elements que formen carburs, com niobi, tàntal, titani o vanadi.
de stabilisierter Stahl c. nom. m.
en stabilized steel subst.
es acero estabilizado c. nom. m.
fr acier stabilisé c. nom. m.