Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (122 registres)
veureaciclovir (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 qu√≠mica
veureàcid 3-(ciclohexilamino)propansulfònic (AQQ)
 qu√≠mica
veureàcid ciclohexilaminoetansulfònic (AQQ)
 qu√≠mica
veureàcid trans-1,2-diaminociclohexantetraacètic (AQQ)
 qu√≠mica
veureanticicló (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosf√®ric
veureanticicló (ATGC)
 geografia
veureanticicló (DCA)
 meteorologia
veureaparell ciclopi (VOCFOR)
 correcci√≥ de torrents
veureàrea anticiclònica (ATGC)
 geografia
veureàrea ciclònica (ATGC)
 geografia
Cerca cicló a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aciclovir m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
química
2-amino-1,9-dihidro-9-[(2-hidroxietoxi)metil]-6H-purin-6-ona, de f√≥rmula C8H11N5O3. √Čs emprat com a antiv√≠ric en les infeccions per virus de l‚Äôherpes simple tipus 1 i 2 i de l‚Äôherpes z√≤ster. √Čs un an√†leg del nucle√≤sid guanosina que inhibeix la s√≠ntesi i la replicaci√≥ del DNA v√≠ric. Cal administrar-lo amb precauci√≥ en malalts amb insufici√®ncia renal i ajustar la dosi segons l‚Äôaclariment de creatinina. Per via intravenosa cal administrar-lo en infusi√≥ lenta d‚Äôuna hora o m√©s i mantenir una bona hidrataci√≥ a fi d‚Äôevitar que el f√†rmac precipiti en els t√ļbuls renals.

àcid 3-(ciclohexilamino)propansulfònic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: CAPS
química
en 3-(cyclohexylamino)propanesulfonic acid subst.

àcid ciclohexilaminoetansulfònic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: CHES
química
en cyclohexylaminoethanesulfonic acid subst.

àcid trans-1,2-diaminociclohexantetraacètic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: DCTA
química
en trans-1,2-diaminocyclohexanetetracetic acid subst.

anticicló m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric

anticicló m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Àrea de màxima pressió baromètrica on l’estat del temps és de bonança i agradable.

anticicló m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Zona de l’atmosfera en què la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones envoltants al mateix nivell, amb vents que giren, a l’hemisferi nord o boreal, en el sentit de les busques del rellotge (per oposició a depressió atmosfèrica). La circulació anticiclònica, a la superfície, s’associa a la subsidència. L’anticicló se sol identificar amb el temps estable.
V. t.: depressió atmosfèrica f.
en ridge subst.
es anticiclón m.
fr anticyclone m.

aparell ciclopi c. nom. m.
Vocabulari forestal
correcció de torrents

àrea anticiclònica c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Espai atmosfèric on la pressió és més alta que en les zones del seu voltant situades a un nivell semblant.
Sin. abs.: zona de subsidència c. nom. f.

àrea ciclònica c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Espai atmosfèric en què la pressió és més baixa que en les zones del seu voltant situades a un nivell semblant.