Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 26 (255 registres)
veureanàlisi del cicle de vida (DCA)
 processos
veureavaluació del cicle de vida (DCA)
 ecologia
veurebicicleta (TTAUTO)
 carrosseria
veurebicicleta (VOCAUTO)
veurebiocicle (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebiocicle (ATGC)
 geografia
veurecicle (VOCFOR)
 generalitats
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurecicle (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecicle (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecicle (ATGC)
 geografia
Cerca cicle a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anàlisi del cicle de vida f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ACV
processos
Anàlisi que estudia els efectes d’un producte o d’una activitat sobre el medi, tant els directes com els indirectes, des que es produeix (matèries primeres, etc.) fins que s’elimina o s’acaba. L’anàlisi del cicle de vida permet fer una avaluació completa de l’impacte ambiental del producte o de l’activitat.
en life cycle analysis subst.
es análisis del ciclo de vida m.
fr analyse du cycle de la vie f.

avaluació del cicle de vida f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ACV
ecologia
Recollida i avaluació de les entrades i sortides de matèria i d’energia, i dels impactes ambientals directament atribuïbles a la funció d’un producte o servei al llarg del seu cicle de vida, d’acord amb un conjunt sistemàtic de procediments.
en life-cycle assessment subst.
es evaluación del ciclo de vida f.
fr évaluation du cycle de vie f.

bicicleta f.
Terminologia tècnica d’automoció
carrosseria
Vegeu la figura 23.24.
en bicycle subst.
es bicicleta f.

bicicleta f.
Vocabulari de l’automòbil
en bicycle subst.
es bicicleta f.

biocicle m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Repetició rítmica de certs fenòmens observats en els organismes vius.
en biocycle
es biociclo

biocicle m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Part de la biosfera on es desenvolupen els éssers marins, els d’aigua dolça, els de la vida terrestre i els de la vida aèria.

cicle m.
Vocabulari forestal
generalitats
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

cicle m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Seguit d’esdeveniments erosius, sedimentaris, orogènics, que s’acaba amb una situació que presenta les mateixes característiques que l’estat inicial.
V. t.: ritme m.
en cycle
es ciclo
fr cycle

cicle m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Successió de fenòmens o esdeveniments que es reprodueixen amb el mateix ordre o temps a partir d’un que acaba una sèrie i inicia la següent.
de Zyklus
en cycle
es ciclo
fr cycle
it ciclo

cicle m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Conjunt de fenòmens geològics ocorreguts en un període de temps determinat.
Ex.: Cicle d’erosió. Cicle de deposició. Cicle sedimentari.