Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecalcigar (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veurecigar (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecigarrer (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurecigarrer de la vinya (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurecigarret (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecigarret (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurecigarreta (VOCFOR)
 incendis forestals
veuredrenatge de cigarret (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureportacigarretes (NOV)
 enginyeria
veurepunta de cigar (VOCFOR)
 incendis forestals
Cerca cigar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

calcigar v. tr.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
es pisotear v. tr.

cigar m.
Vocabulari forestal
incendis forestals

cigarrer m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: cuc dels brots c. nom. m.

cigarrer de la vinya c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Coleòpter curculiònid, Byctiscus betulae, que cargola les fulles de la vinya en forma de cigar.
es cigarrero de la vid c. nom. m.
fr cigarier de la vigne c. nom. m.

cigarret m.
Vocabulari forestal
incendis forestals
Sin. compl.: cigarreta f.

cigarret m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: cecidòmia de les peres c. nom. f.

cigarreta f.
Vocabulari forestal
incendis forestals
Sin. pref.: cigarret m.

drenatge de cigarret m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tira de gasa embolcallada per tela de goma i que actua per capil·laritat.

portacigarretes m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 32 de la segona sèrie.

punta de cigar c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals
Sin. compl.: burilla f., llosca f.
es colilla f.