Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (120 registres)
veureamplitud de classe diametral (VOCFOR)
 teoria i estadística
veureantiarítmic de la classe I (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 cardiologia
 farmacologia
veurecadena α de les proteïnes MHC de la classe I (BIOQ)
 bioquímica
veurecanvi de classe d’anticossos (BIOQ)
 bioquímica
veureclasse (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veureclasse (DEM)
 biologia
veureclasse1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureclasse1 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veureclasse (DCA)
 botànica
 zoologia
veureclasse (DPF)
 transport ferroviari
Cerca classe a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amplitud de classe diametral c. nom. f.
Vocabulari forestal
teoria i estadística

antiarítmic de la classe I m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
cardiologia
farmacologia
Fàrmac que actua bàsicament blocant els canals del sodi del corrent ràpid d’entrada que despolaritza la cèl·lula miocardíaca a l’inici del potencial d’acció. Redueix la velocitat de conducció i l’excitabilitat cardíaques. A la vegada, els antiarítmics de classe I es poden subdividir en tres grups segons el temps que tarden a dissociar-se dels canals del sodi: els antiarítmics IA presenten una velocitat de dissociació intermèdia; els antiarítmics IB, més ràpida, i els antiarítmics IC, més lenta. Aquests darrers, per tant, produeixen una depressió més marcada de la velocitat de conducció intracardíaca i poden prolongar amb certa freqüència el segment QRS de l’electrocardiograma. L’alentiment de la conducció cardíaca pot afavorir l’aparició d’arítmies. Aquests fenòmens s’han descrit amb tots els antiarítmics de tipus I, però amb certa freqüència amb els IC.

cadena α de les proteïnes MHC de la classe I c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en α chain of class I MHC proteins subst.

canvi de classe d’anticossos c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en class switching subst.

classe f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
En estadística, grup de variables que, en conjunt, mostren un mateix valor o un que és comprès entre uns determinats límits. La freqüència d’una classe és el nombre de variables que aquesta conté.
de Klasse
en class
es clase
fr classe

classe f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Tàxon comprès entre l’ordre i la divisió (en les plantes) o entre l’ordre i l’embrancament (en els animals). En zoologia, els noms de les classes no segueixen cap regla de formació fixa. En botànica, és aconsellable que els noms de classes facin les terminacions -fícies (-phyceae) en les algues, -micets (-mycetes) en els fongs i -òpsids (-opsida) en els cormòfits.
de Klasse
en class
es clase
fr classe

classe1 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

classe1 f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Subdivisió petrològica basada en les proporcions relatives dels minerals estàndards fèmics i sàlics.
en class
es clase
fr classe

classe f.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
zoologia
Categoria taxonòmica compresa entre la divisió i l’ordre (en les plantes) o entre l’embrancament i l’ordre (en els animals).
en class subst.
es clase f.
fr classe f.

classe f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Cada un dels diferents graus de confort que ofereixen els ferrocarrils als viatgers, principalment pel que fa referència a la comoditat i amplària dels seients.
es clase
fr classe