Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurebacil de Colomiatti (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecolomar (VOCFOR)
 caça
veureesperit colombià (DEM)
 química
veureEstanyol Colom, Josep (DJC)
 biografia
veuremaragda de Colòmbia (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veuremaragda de Colòmbia (VMIN)
 mineralogia
veuremosca del colom (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinària
veurePorcioles i Colomer, Josep Maria de (DJC)
 biografia
veurepulmó dels criadors de coloms (DEM)
 immunologia
 malalties i síndromes
 pneumologia
veureSociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (DMCSC)
 ciència del sòl
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca colom a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bacil de Colomiatti m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Bacil (Corynebacterium xerosis) semblant al diftèric, que es troba en conjuntives sanes.

colomar m.
Vocabulari forestal
caça

esperit colombià m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Alcohol metílic desodoritzat.

Estanyol Colom, Josep n. pr. m.
Diccionari jurídic
biografia

maragda de Colòmbia f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, varietat del beril.
en Colombia’s emerald
es esmeralda de Colombia
fr émeraude de Colombie

maragda de Colòmbia c. nom. f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Varietat de beril.
en Colombia’s emerald subst.

mosca del colom f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinària
Mosca de la família dels hipobòscids (Ornithomya avicularia), ectoparàsita dels coloms i altres grups d’ocells, transportadora d’agents patògens.

Porcioles i Colomer, Josep Maria de n. pr. m.
Diccionari jurídic
biografia

pulmó dels criadors de coloms m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
malalties i síndromes
pneumologia
Alveolitis al·lèrgica extrínseca causada per hipersensibilitat als excrements de determinats ocells (coloms, periquitos, cotorres).
Sin. compl.: pulmó dels criadors d’ocells
en bird-breeder’s lung, pigeon-breeder’s lung

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: SCCS
ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
La Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo es va crear l’any 1955. Els seus objectius són: 1) promoure el desenvolupament de la ciència del sòl i les seves aplicacions; 2) promoure la millora científica i tècnica dels científics i professionals dedicats als estudis i investigacions dels sòls; 3) establir coordinació i estrènyer relacions entre els membres de la SCCS i entre ells i els de les institucions similars d’altres països; 4) fomentar una consciència i enteniment de la importància dels recursos naturals i, particularment, el que els sòls representen per a la societat colombiana; 5) divulgar el coneixement dels sòls del país entre la població colombiana i protendir per crear una actitud conservacionista en l’ús dels sòls; 6) orientar persones i entitats sobre la importància i abast dels estudis dels sòls en els programes regionals de desenvolupament; 7) promoure la millora del nivell professional, particularment en el camp de la ciència del sòl i les seves aplicacions, d’enginyers agrònoms i altres professionals dedicats a activitats agropecuàries, forestals i ambientals. Per assolir aquests objectius organitza el Congrés Colombià de la Ciència del Sòl, Trobades d’Agricultura de Conservació i altres esdeveniments en l’àmbit nacional i internacional; coopera amb les universitats nacionals en l’elaboració i execució de programes d’ensenyament, investigació, tesis i treballs de grau; constitueix i opera un centre de documentació en el qual es dipositen tots els estudis de sòls i altres recursos relacionats. Publica la Revista de Suelos Ecuatoriales.
Està integrada (2018) per un total de cent setanta-dos membres, dels quals quaranta-set sòcies i cent vint socis. L’espai web accessible a: www.sccsuelo (verificat en 2018).
en Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo
es Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo
fr Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo