Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veurecombinació (CINZ)
 zoologia
veurecombinació (DGEOL)
 cristal·lografia
veurecombinació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecombinació (DEM)
 química
veurecombinació arbitrària de lletres (CINZ)
 zoologia
veurecombinació de sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecombinació nova (CINZ)
 zoologia
veuremecanisme de la recombinació (BIOQ)
 bioquímica
veurereacció de combinació (DEM)
 química
veurerecombinació (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 genètica
Cerca combinació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

combinació f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
1. Associació d'un nom genèric i un nom específic per a formar el nom d'una espècie.
2. Associació d'un nom genèric amb un nom específic i un nom subespecífic per a formar el nom d'una subespècie.
en combination subst.

combinació f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Cristall constituït per l’arranjament de dues o més formes simples que tanquen l’espai cristal·logràfic.
Sin.: forma composta f.
es combinación

combinació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de combinar o de combinar-se; l’efecte.

combinació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Reacció química per la qual dos o més elements o molècules s’ajunten per a formar un compost únic, com és el cas, per exemple, del sofre i el ferro per a donar un sulfur de ferro. Quan la combinació no pressuposa cap canvi de valència i és la unió de dos composts binaris, hom també l’anomena addició, com, per exemple, HCl + NH3 = NH4Cl.

combinació arbitrària de lletres c. nom. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Nom científic que no es basa en cap mot existent en alguna llengua.
en arbitrary combination of letters subst.

combinació de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En la nomenclatura de Sibirtzev i Fridland, es refereix a la coincidència precisa i constant en l’espai de sòls diferents uns dels altres. Segons les distàncies mitjanes entre unitats es distingeixen les mesocombinacions (catenes i mosaics) i les microcombinacions (complexos i micromosaics). Aquests conceptes s’han utilitzat en el programa del mapa de sòls de l’antiga URSS a escala 1:2.500.000, la qual cosa correspon a una unitat cartogràfica composta.
V. t.: complex de sòls c. nom. m.
en soil combination
es combinación de suelos
fr combinaison de sols
gl combinación de solos

combinació nova c. nom. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Primera combinació d'un nom genèric i un nom del nivell espècie establerts prèviament.
en new combination subst.

mecanisme de la recombinació c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en recombination mechanism subst.

reacció de combinació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Reacció química en què distints elements, a través d’una oxidació-reducció, reaccionen per formar un compost.

recombinació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
genètica
Mecanisme mitjançant el qual els gens situats a diferents cromosomes homòlegs passen a formar part del mateix cromosoma, com a resultat de l’entrecreuament en la profase meiòtica (recombinació meiòtica) o, molt menys habitualment, en la profase mitòtica (recombinació mitòtica). Permet la possibilitat de proveir els genotips de la descendència d’una combinació de gens diferents de la de cadascun dels progenitors.
en crossing over