Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (28 registres)
veurebiocompatibilitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebiocompatibilitat (DCA)
 quĂ­mica
veurecompatibilitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
 salut mental
veurecompatibilitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecompatibilitat (DJC)
 dret
veurecompatibilitat (NOV)
 enginyeria
veurecompatibilitat de fertilitzants (DMCSC)
 fertilitat quĂ­mica del sòl
veurecompatibilitat medicamentĂ ria (DEM)
 farmacologia
veurecompatibilitat sanguĂ­nia (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecomplex d’histocompatibilitat principal (BIOQ)
 bioquĂ­mica
Cerca compatibilitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

biocompatibilitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Qualitat de biocompatible.

biocompatibilitat f.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Facultat que presenta un compost, una substància o un material d’ésser compatible amb la vida i de resultar innocu per a un organisme vivent.
en biocompatibility subst.
es biocompatibilidad f.
fr biocompatibilité f.

compatibilitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
salut mental
En les relacions humanes (de convivència, sexuals, etc.), manteniment harmònic, satisfactori.
de Vereinbarheit, Verträglichkeit
en compatibility
es compatibilidad
fr compatibilité
it compatibilitĂ , tollerabilitĂ 

compatibilitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Qualitat de compatible.
de Vereinbarheit, Verträglichkeit
en compatibility
es compatibilidad
fr compatibilité
it compatibilitĂ , tollerabilitĂ 

compatibilitat f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Qualitat de compatible.
es compatibilidad

compatibilitat f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 76 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 89 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 90 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.

compatibilitat de fertilitzants c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Quan es vol preparar una barreja de fertilitzants, s’ha de tenir en compte que es tracta de compostos quĂ­mics que poden reaccionar entre ells, de manera que es poden presentar algunes incompatibilitats que interessa conèixer i tenir en compte.
Els principals problemes que es poden presentar sĂłn: 1) formaciĂł de formes insolubles derivades de la reacciĂł, que no resulten bioassimilables; 2) precipitacions a les instal·lacions de reg localitzat. Existeixen taules d’incompatibilitats.
V.: fertirrigaciĂł f.
en [GB] fertiliser compatibility
en [US] fertilizer compatibility
es compatibilidad de fertilizantes
fr engrais, compatibilité
pt compatibilidad de fertilizantese

compatibilitat medicamentĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Qualitat dels fàrmacs que, quan són administrats conjuntament, no presenten cap alteració química ni farmacològica, de pèrdua d’activitat, de neutralització, d’antagonisme, etc.

compatibilitat sanguĂ­nia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Possibilitat de mescla de dues sangs sense que es produeixin trastorns, tals com els fenòmens de la lisi o de l’aglutinació. En la transfusió de sang no n’hi ha prou amb saber que la sang del donador i la del receptor són del mateix grup, o bé que la del donador pertany al grup 0 (zero), sinó que cal saber si la compatibilitat és perfecta, perquè cap altre fenomen d’immunització no hi interfereixi. És en aquest sentit que són emprades les proves encreuades.

complex d’histocompatibilitat principal c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
sigla: MHC
bioquĂ­mica
V. t.: cèl·lula T c. nom. f.
en major histocompatibility complex subst.