Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurebiocompatible (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecompatible (DGEOL)
 geoquímica
veurecompatible (NOV)
 enginyeria
veurehistocompatible (DEM)
 histologia
 immunologia
veureimpacte ambiental compatible (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureimpacte ambiental compatible (DCA)
 dret
veureincompatible (DGEOL)
 geoquímica
veureresposta incompatible (VPCA)
Cerca compatible a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

biocompatible adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Capaç de coexistir harmoniosament amb organismes vius, que no té efectes nocius sobre les funcions vitals.

compatible adj.
Diccionari de geologia
geoquímica
Dit de l’element químic que té un coeficient de distribució superior a la unitat als magmes i que, per tant, s’enriqueix a les fases sòlides residuals o de cristal·lització respecte als líquids.
Ant.: incompatible adj.
en compatible
es compatible
fr compatible

compatible adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 76 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 78 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 12 de la segona sèrie.
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.
Vegeu pàgina 36 de la quarta sèrie.

histocompatible adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
immunologia
Dotat d’histocompatibilitat.

impacte ambiental compatible c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Impacte ambiental que permet la recuperació de les condicions ambientals inicials de manera immediata en cessar l’acció, sense que siguin necessàries mesures correctores, ja que no s’ha superat la resiliència del sistema.
V.: impacte ambiental c. nom. m., resiliència f.
en compatible environmental impact
es impacto ambiental compatible
fr impact sur l’environnement compatible
gl impacto ambiental compatible
pt impacto ambiental compatível

impacte ambiental compatible m.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Impacte ambiental que permet la recuperació immediata de les condicions del medi sense l’adopció de mesures protectores o correctores.
en compatible environmental impact subst.
es impacto ambiental compatible m.
fr impact environnemental compatible m.

incompatible adj.
Diccionari de geologia
geoquímica
Dit de l’element químic que té un coeficient de distribució inferior a la unitat als magmes i que, per tant, s’enriqueix als líquids respecte als sòlids residuals o de cristal·lització. Hom diu que un element és poc o molt incompatible si el coeficient de distribució és comprès entre 0,2 i 1; bastant o moderadament, entre 0,02 i 0,2, i molt o fortament si és inferior a 0,02.
Ant.: compatible adj.
en incompatible
es incompatible
fr incompatible

resposta incompatible c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974; Tobeña 1977.
en incompatible response subst.