Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (61 registres)
veurebenefici de competència (DJC)
 dret civil
veurecompetència (DEM)
 embriologia
veurecompetència (DEM)
 biologia
veurecompetència (DEM)
 biologia
 conceptes generals i de suport
veurecompetència (DEM)
 psiquiatria
veurecompetència (ECOI)
 ecologia i medi ambient
veurecompetència (FONECO)
 economia
veurecompetència1 (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurecompetència1 (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
veurecompetència1 (DCA)
 ecologia
Cerca competència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

benefici de competència c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Excepció que en certs casos pot oposar el marit a la restitució del dot.
Ex.: El marit, en cas de restitució del dot, gaudirà del benefici de competència.
es beneficio de competencia

competència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Capacitat dels teixits embrionaris de respondre normalment a la influència d’un inductor.

competència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
En ecologia, acció antagònica entre els organismes que ocupen un mateix nínxol ecològic, per la possessió de llurs recursos alimentaris, d’espai, de llum, etc. Si la competència es fa entre membres d’una mateixa espècie hom parla de competència intraspecífica, i si es fa entre individus de diferents espècies hom parla de competència interespecífica. En tenir lloc entre individus de diferent espècie, es produeix el fenomen de selecció natural dels individus més aptes, fet que constitueix un dels mecanismes evolutius.

competència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
conceptes generals i de suport
Aptitud d’un individu, d’un organisme, d’un òrgan o d’una part per a realitzar adequadament una funció. També, rivalitat entre éssers vius que persegueixen el mateix objecte.

competència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
Capacitat mental per a executar rectament una tasca intel·lectual o per a exercir adequadament una funció.

competència f.
Ecologia I
ecologia i medi ambient
en competence subst.
es competencia f.

competència f.
Fonaments d’economia
economia
en competition subst.

competència1 f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
fr concurrence f.

competència1 f.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
Aptitud d’un corrent fluvial, o d’un flux en general, per al transport dels materials de la dimensió màxima compatible amb la velocitat i la densitat d’aquest flux, la qual és expressada, doncs, per la dimensió (o pes) en cm o g segons la densitat de la partícula moguda.
en competence, competency
es competencia
fr compétence

competència1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Acció antagònica entre els organismes que exploten un mateix recurs per a posseir-lo.
V. t.: competència interespecífica f., competència intraespecífica f.
en competition subst.
es competencia f.
fr concurrence f.