Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureaparell comptador de Burker (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 material mèdic i ortopèdic
veurecomptador (VPCA)
 aparell
 condicionament operant
veurecomptador (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veurecomptador | comptadora1 (DJC)
 dret
veurecomptador (DCA)
 fĂ­sica
veurecomptador (LMC)
 construcciĂł
veurecomptador (DPF)
 transport ferroviari
veurecomptador | comptadora2 (DJC)
 dret
veurecomptador de cèl·lules (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 material mèdic i ortopèdic
veurecomptador de cèl·lules sanguínies (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 material mèdic i ortopèdic
Cerca comptador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aparell comptador de Burker m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
material mèdic i ortopèdic
Modificació del comptacèl·lules d’Abbé-Zeiss, per a comptar conjuntament leucòcits i eritròcits.

comptador m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aparell
condicionament operant
Terme documentat a Mira 1973; Roca 1973; Basil 1974; Boix 1974; Garcia 1974; Castellanos 1975; Lleonart 1975; Garau 1976; Tobeña 1977.
en counter subst.

comptador m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Aparell per a mesurar la quantitat d’un flux o d’una energia que s’escola per un indret determinat, o també per a enregistrar el nombre d’esdeveniments repetitius; aquest registre pot ésser fet de manera electrònica (utilitzant circuits lògics), electromecànica o mecànica.
de Zähler
en counter
es contador
fr compteur
it contatore

comptador | comptadora1 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que ha de ser comptat.
Ex.: Cal presentar les sol·licituds en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.
es contador

comptador m.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Mecanisme per a comptar automàticament el temps, la velocitat, el nombre de revolucions d’una roda, el cabal d’una conducció, etc.
en counter subst.
es contador m.
fr compteur m.

comptador m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
de Zähler
en meter
es contador
fr compteur

comptador m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Wattímetre integrador que permet mesurar l’energia elèctrica fornida a un circuit en un temps determinat, graduat generalment en quilowatts hora.
es contador
fr compteur

comptador | comptadora2 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona designada per un jutge o jutgessa o per les parts interessades per a liquidar un compte.
es contador | contadora

comptador de cèl·lules m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
material mèdic i ortopèdic
Qualsevol instrument que pel mètode electrònic (impedància) o òptic (dispersió de llum halògena o làser) s’utilitza per a comptar cèl·lules de la sang. A partir d’una petita quantitat de sang compten simultàniament els diferents tipus de cèl·lules i, a més, mesuren el seu diàmetre (volum), la concentració d’hemoglobina de la sang (g/L), la fracció de volum d’eritròcits o hematòcrits, i altres magnituds com per exemple l’índex eritrocitari (VCM, HCM i CCMH).

comptador de cèl·lules sanguínies m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
material mèdic i ortopèdic
Aparell que compta partícules en suspensió basant-se en procediments electrònics i òptics. Els comptadors electrònics (Sistema Coulter) realitzen el comptatge partint del volum de les cèl·lules que passen a través d’un orifici. Cada cèl·lula desplaça un volum igual d’electròlit i produeix una variació en la diferència de potencial entre dos elèctrodes, de manera que la intensitat de l’impuls és directament proporcional al volum cel·lular. Els comptadors òptics es basen en el principi del camp fosc o en la mesura de la difracció de la llum (de tungstè o làser) produïda per cada cèl·lula sobre una pantalla.