Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (99 registres)
veureàrea de concentració de flux (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureavaluació de la concentració d’un nutrient (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veurebassa de concentració (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurecamp de concentració (DJC)
 dret
veurecel·la de concentració (AQQ)
 química
veureclarke de concentració (DGEOL)
 geoquímica
veurecoeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en concentracions (QUIMFIS)
 química
veureconca de concentració (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia: geomorfologia general
 hidrogeologia
veureconcentració (VPCA)
 atenció
 teoria del condicionament
veureconcentració (AQQ)
 química
Cerca concentració a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àrea de concentració de flux c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Zona que, a causa de la posició baixa que ocupa, rep els fluxos d’aigua dels vessants circumdants per canals naturals de concentració.
La localització d’un canal natural de concentració d’aigües d’escolament superficial ve determinada per les formes del terreny. Si s’omple o es tapa mitjançant moviments de terres o amb el conreu, sense dur a terme una derivació efectiva de les aigües d’escolament que rebia, el canal de concentració es tornarà a formar al mateix lloc amb les pluges següents.
Com a mesura de conservació de sòls i aigües, es construeixen canals de concentració de l’aigua d’escolament superficial amb el fons del canal protegit per disminuir el risc d’erosió (p. ex., amb gespa) i amb una sortida controlada.
V. t.: canal amb gespa c. nom. m., terrassa f.
en concentrated-flow area, area of concentrated flow
es área de concentración de flujo
fr aire de concentration d’écoulement
gl área de concentración de fluxo
pt área de concentração de fluxo

avaluació de la concentració d’un nutrient c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
En el supòsit que la resta de factors estiguin al seu nivell òptim, la corba de resposta a aplicacions creixents d’un nutrient, en general, té un tram ascendent, un tram pla i un tram descendent.
La concentració d’un nutrient en una planta s’avalua en els nivells següents: 1) deficient o baixa, que correspon a concentracions amb què es pot esperar que hi hagi resposta quan s’aplica el nutrient (tram ascendent); 2) crítica, que correspon a la zona en la qual, si la concentració es troba per sota, el rendiment del cultiu disminuirà significativament, en general més d’un 10 % per a molts cultius; 3) de suficiència o adequada, que es representa per un tram pla i correspon a l’interval de concentracions en què una aportació suplementària del nutrient no comporta un augment en el rendiment, per la qual cosa no cal aplicar el nutrient; 4) d’excés o de luxe, que pot produir desequilibris fisiològics en les plantes i, en alguns casos, toxicitat (tram descendent).
V.: concentració crítica de nutrients c. nom. f., consum de luxe c. nom. m., contingut de nutrients c. nom. m., corba de resposta c. nom. f.
en nutrient concentration, nutrient content
es evaluación de la concentración de un nutriente
fr concentration en élément nutritif
gl avaliación concentración dun nutriente
pt avaliação da concentração de um nutriente

bassa de concentració f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Bassa de poca fondària que, a les salines marines, s’omple amb l’aigua de l’any anterior i amb la novament rebuda de la mar, la qual, mitjançant transvasaments successius a tres altres basses anàlogues, es va concentrant; se’n separen els insolubles, el carbonat càlcic, l’òxid de ferro i els sulfats de calci i magnesi, que són tornats a la mar; a l’aigua, molt densa, es concentra la resta dels components (són les aigües mares), esp. el clorur de sodi; l’aigua és transvasada a salar a les basses saladores, on es diposita la sal cristal·litzada.
Sin. compl.: bassa d’evaporació f., concentrador m., estanyol de concentració m.
Sin. vulg.: arcabota f., era2 f., tolla1 f.
en salt pan
es estanque de evaporación

camp de concentració c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Centre d’internament establert al marge dels procediments ordinaris de detenció on són confinades persones per motius de seguretat militar o política o com a forma de càstig o d’explotació.
es campo de concentración

cel·la de concentració c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Cel·la galvànica en la qual les dues semireaccions són les mateixes, però on les concentracions de cada semicel·la no són idèntiques. La reacció de la cel·la augmenta la concentració de l’espècie en una semicel·la i la disminueix en l’altra.
en concentration cell subst.

clarke de concentració m.
Diccionari de geologia
geoquímica
Factor d’enriquiment d’un jaciment mineral que multiplica el clarke perquè la mena sigui rendible econòmicament respecte a l’abundància cortical d’un element.
en concentration Clarke
es Clarke de concentración
fr Clarke de concentration

coeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en concentracions c. nom. m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 73
en activity coefficient referenced to Henry’s law concentration basis subst.

conca de concentració f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia: geomorfologia general
hidrogeologia
Conca sedimentària on el balanç hídric és negatiu, és a dir, que les pèrdues per evaporació ultrapassen els guanys per precipitacions i aportaments fluvials; per ex., la mar Mediterrània.
Ant.: conca de dilució f.
V. t.: conca endorreica f.
en concentration basin
es cuenca de concentración
fr bassin de concentration

concentració f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
atenció
teoria del condicionament
Terme documentat a Mira 1923; Giese 1933.
en concentration subst.

concentració f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Expressió de la quantitat d’una substància per unitat de volum o unitat de massa. Les formes comunes d’expressar la concentració són la molaritat (mol/L) i la molalitat (mol / kg de solvent).
en concentration subst.