Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 22 (213 registres)
veurea condició (DJC)
 dret
veurea condició que (DJC)
 dret
veureacondicionament (NOV)
 enginyeria
veureacondicionar (NOV)
 enginyeria
veureacreixement condicionat (VPCA)
veureaire condicionat (NOV)
 enginyeria
veureaire condicionat (LMC)
 construcció
veurealleujament condicionat (VPCA)
veurealveolitis per condicionador d’aire (DEM)
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
 semiologia
veureamb la condició de (DJC)
 dret
Cerca condició a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a condició loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Sota reserva o amb alguna condició.
Ex.: El contracte li donava el dret de vendre a condició.
Sin. compl.: sota condició loc. adv.
V. t.: amb la condició de loc. prep., a condició que loc. conj.
es a condición, bajo condición

a condició que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la reserva que.
Ex.: El lliurament de la documentació es farà a condició que les persones interessades presentin un document d’identitat.
Sin. abs.: amb la condició que loc. conj.
es a condición que, con la condición de que

acondicionament m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 15 de la tercera sèrie.

acondicionar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Barbarisme.
Vegeu pàgina 43 de la segona sèrie.
Vegeu pàgina 15 de la tercera sèrie.
Vegeu pàgina 16 de la tercera sèrie.
Vegeu pàgina 45 de la quarta sèrie.

acreixement condicionat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en conditioned enhancement subst.

aire condicionat c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 15 de la tercera sèrie.
Vegeu pàgina 17 de la tercera sèrie.
Vegeu pàgina 45 de la quarta sèrie.
en conditioned air subst.
es aire acondicionado c. nom. m.
fr air conditionné c. nom. m.
it aria condizionata c. nom. f.

aire condicionat m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Klimaanlage
en air conditioning
es aire acondicionado
fr air conditionné

alleujament condicionat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en conditioned relief subst.

alveolitis per condicionador d’aire f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
semiologia
Alveolitis al·lèrgica extrínseca que es produeix pel funcionament de condicionadors d’aire i aparells humectants. Els antígens són actinomicets termòfils, bacteris termotolerants i proteïnes de protozous.

amb la condició de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb la reserva de.
Ex.: El nou partit només pactarà amb la condició de fer una consulta popular sobre la independència.
es con la salvedad de