Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veurecongelació (VOCFOR)
 generalitats
 neu i glaç. allaus
veurecongelació (VPCA)
 resposta emocional
veurecongelació (DEM)
 malalties i síndromes
 traumatologia i ortopèdia
veurecongelació (DEM)
 física
veurecongelació (DEM)
 endocrinologia i nutrició
veurecongelació (LBC)
 cinema
veurecongelació1 (DCA)
 física
veurecongelació2 (DCA)
 tecnologia
veuredescongelació (NOV)
 enginyeria
veuredeshidrocongelació (DEM)
 química
Cerca congelació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

congelació f.
Vocabulari forestal
generalitats
neu i glaç. allaus

congelació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
resposta emocional
Terme documentat a Garcia 1974; Garau 1976; Tobeña 1977.
V. t.: congelar-se v. pron., immobilitzar-se v. pron., petrificar v. tr.
en freezing subst.

congelació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
traumatologia i ortopèdia
Lesió produïda per l’acció del fred sobre l’organisme. La congelació és afavorida per causes de tipus ambiental (neu, vent, humitat, etc.) o orgànic (etilisme agut, desnutrició, xoc, etc.). L’acció del fred intens pot donar lloc a lesions locals poc o molt extenses, o bé a un quadre d’hipotèrmia, anomenat síndrome general de congelació. Les lesions locals provocades pel fred poden ésser classificades en congelacions de primer, de segon i de tercer grau. La congelació de primer grau es manifesta per una vasoconstricció amb pal·lidesa cutània i sense dolor, seguida d’una vasodilatació amb pruïja. La congelació de segon grau es caracteritza per l’aparició de flictenes a conseqüència de l’exsudació plasmàtica i d’edemes. La congelació de tercer grau es manifesta per l’aparició d’una gangrena a conseqüència d’una constricció arteriolar persistent i d’una estasi sanguínia. La síndrome general de congelació es caracteritza per adinàmia, somnolència, bradicàrdia, estupor, etc., i pot arribar a provocar la mort del malalt.

congelació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Transformació d’un líquid en sòlid sota l’efecte d’una disminució de la seva temperatura.

congelació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
Procés de conservació d’aliments, amb el qual hom aconsegueix la inhibició del desenvolupament microbià i de les reaccions enzímiques i químiques, amb temperatures de -18 °C o inferiors.

congelació f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Imatge congelada.
Sin. pref.: imatge congelada f.

congelació1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Transformació d’un líquid en sòlid per l’acció d’una temperatura prou baixa.
en freezing subst., congealing subst., frostbite subst.
es congelación f.
fr congélation f.

congelació2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Procés i tècnica de conservació de cèl·lules i de teixits orgànics.
V. t.: criopreservació f.
en freezing subst., congealing subst., frostbite subst.
es congelación f.
fr congélation f.

descongelació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 30 de la tercera sèrie.

deshidrocongelació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Procés de conservació d’aliments que utilitza la barreja de dues tècniques: de primer, la deshidratació del producte per aire calent fins a reduir aproximadament un 50 % d’aigua, i posteriorment, la congelació.