Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veurebretxa conglomerat (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecarst conglomeràtic (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureconglomerat (VOCFOR)
 litologia. roques més corrents
veureconglomerat (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureconglomerat (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureconglomerat1 (DCA)
 geologia
veureconglomerat (ATGC)
 geografia
veureconglomerat (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureconglomerat (LMC)
 construcció
veureconglomerat2 (DCA)
 geologia
Cerca conglomerat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bretxa conglomerat f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Conglomerat en què més del 50 % dels elements detrítics són angulosos o cairells.
Sin.: conglomerat bretxa m.
en breccia-conglomerate
es brecha conglomerado

carst conglomeràtic m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Carst desenvolupat en un conglomerat essencialment calcari.
en conglomeratic karst
es carst conglomerático, karst conglomerático
fr karst conglomératique

conglomerat m.
Vocabulari forestal
litologia. roques més corrents

conglomerat m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Roca detrítica coherent, del grup de les rudites, de gra gros, amb més del 50 % d’elements detrítics superiors als 2 mm de diàmetre, arrodonits fins a subangulosos, formats per blocs, còdols, palets i grànuls que fan de carcassa; els espais porals que resten entre aquests elements poden ésser ocupats per un fluid (aigua, aire, hidrocarbur, etc.), per una matriu (sorra, lutita) o pel ciment; el ciment pot ésser de carbonats, silícic, d’òxids de Fe, etc. Quan hi ha poca matriu o és inexistent, els elements detrítics grossos es toquen; hom diu que hi ha «suport de grans» (angl. grain supported). Si, per contra, és molt abundant, el suport es fa per la matriu embolcallant; hi ha «suport de fang» (angl. mud supported). Si els elements són angulosos, és una bretxa (o un conglomerat bretxa, si ho són parcialment).
Sin.: gomfolita f., pudinga f.
Sin. vulg.: pedra ametllera f., pedra faval f., pedra pinyonenca f.
en conglomerate
es conglomerado
fr conglomérat

conglomerat m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en conglomerate subst.
es conglomerado m.
fr conglomérat m.

conglomerat1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Massa formada per fragments de diversos minerals i roques, cimentats per un aglomerant natural o artificial.
en conglomerate subst.
es conglomerado m.
fr conglomérat m.

conglomerat m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Roca clàstica composta per trossos arrodonits d’igual o distinta naturalesa, de diferents roques, minerals, conquilles, ossos, etc., que estan units per ciment argilós, calcari o ferruguinós.
Ex.: La muntanya de Montserrat és formada per conglomerats.

conglomerat m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Roca sedimentària detrítica, del grup de les rudites, formada per grans de mida grossa, arrodonits o subarrodonits, amb més del 50 % dels elements detrítics més grans de 2 mm de diàmetre; cimentats per carbonat de calci, òxids de ferro, sílice, o un altre ciment.
en conglomerate
es conglomerado
fr conglomérat

conglomerat m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Konglomerate
en conglomerate
es conglomerado
fr conglomérat

conglomerat2 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Roca sedimentària constituïda per fragments arrodonits (amb diàmetre superior als 2 mm) que tenen origen en d’altres roques preexistents, que han estat erosionats, posteriorment sedimentats i sotmesos a diagènesi.
en conglomerate subst.
es conglomerado m.
fr conglomérat m.