Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureassaig de consolidació (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureconsolidació (VPCA)
 memòria
veureconsolidació (DEM)
 conceptes generals i de suport
 traumatologia i ortopèdia
veureconsolidació (DEM)
 histologia
 traumatologia i ortopèdia
veureconsolidació1 (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureconsolidació1 (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureconsolidació (DCA)
 geologia
veureconsolidació (DJC)
 dret civil
veureconsolidació2 (VOCFOR)
 compactació i pavimentació
veureconsolidació2 (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca consolidació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

assaig de consolidació c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Prova per la qual es determinen al laboratori els canvis de densitat aparent i consistència d’una mostra inalterada de sòl en funció del contingut d’humitat i la càrrega de compressió. El mètode consisteix a confinar la mostra en una anella, comprimir-la entre plaques poroses i registrar els canvis de volum de la mostra en funció de la compressió mecànica exercida per les plaques.
Sin. compl.: assaig de compressió c. nom. m.
en consolidation test
es ensayo de consolidación, ensayo de compresión
fr essai de compression
gl ensaio de consolidación
pt ensaio de consolidação

consolidació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
memòria
Terme documentat a Baguñà 1971.
en consolidation subst.

consolidació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
traumatologia i ortopèdia
Acció de consolidar o consolidar-se; l’efecte.

consolidació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
traumatologia i ortopèdia
Procés de guarició d’una fractura òssia amb tendència a retornar a l’os les seves propietats primitives. La consolidació s’efectua generalment mitjançant la formació del call, excepte en els ossos d’origen conjuntiu (crani), en els quals és substituït per una proliferació fibrosa de lenta ossificació.

consolidació1 f.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

consolidació1 f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Transformació d’un sediment solt en una roca compacta i coherent.
2. Conversió d’un magma en roca sòlida com a conseqüència del refredament.
en consolidation
es consolidación
fr consolidation

consolidació f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Procés de conversió d’un material geològic tou en un de més dur o compacte.
en consolidation subst.
es consolidación f.
fr consolidation f.

consolidació f.
Diccionari jurídic
dret civil
Causa d’extinció d’un dret real pel fet que una mateixa persona reuneix la qualitat de titular dominical i de titular del dret real limitat que grava la primera.
V. t.: confusió f.
es consolidación

consolidació2 f.
Vocabulari forestal
compactació i pavimentació
Pel propi pes i el de les construccions que suporta.
es consolidación f.

consolidació2 f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Assentament natural i gradual d’un sòl o d’un dipòsit per l’acció del seu propi pes i el de les construccions que conté, el qual provoca una disminució de volum per l’expulsió de l’aigua continguda en el terreny.
Sin.: compactació f.
en consolidation, strengthening
es consolidación
fr compaction, tassement