Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (101 registres)
veureaparell contestador (NOV)
 enginyeria
veureassociació contextual (VPCA)
veureconreu en faixes de contenció (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureconte (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veureconte (ALEII)
 educació infantil
veureconte (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureconte popular (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurecontemplatio mortis (DJC)
 dret romà
veurecontemporani | contemporània (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecontenció (DEM)
 conceptes generals i de suport
 traumatologia i ortopèdia
Cerca conte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aparell contestador c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 79 de la quarta sèrie.

associació contextual c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en contextual association subst.

conreu en faixes de contenció c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema de conreu que té com a objectiu disminuir el risc d’erosió del sòl. Consisteix a sembrar o plantar en franges molt més llargues que amples, que alternen amb faixes la forma i amplada de les quals poden ser regulars o irregulars. La seva funció és esmorteir el flux d’aigua d’escolament superficial, afavorir la infiltració i constituir un parany per a la càrrega sòlida que transporta l’aigua d’escolament superficial, amb la qual cosa disminueix el risc d’erosió.
Hi ha els tipus següents: 1) faixes amb una pastura permanent de gramínies o fabàcies, que frena eficaçment el flux d’aigua d’escolament superficial, i 2) faixes que es deixen sense conrear, perquè s’hi instal·lin plantes silvestres de la zona que, en tallar la longitud del vessant, frenen el flux d’aigua d’escolament, cosa que afavoreix la infiltració; a més a més, poden servir de refugi de plagues i altres tipus de fauna que, d’aquesta manera, afectaran menys el cultiu, ja que trobaran un hàbitat més favorable per a elles que la zona conreada.
Sin. compl.: conreu amb faixes de rostoll c. nom. m., conreu en faixes d’amortiment c. nom. m.
V.: conreu en faixes c. nom. m., conreu en faixes a nivell c. nom. m., conreu en faixes d’amortiment c. nom. m., conreu en faixes de gespa c. nom. m., rotació de cultius c. nom. f., sistema de conreu en carrers c. nom. m.
en buffer strip cropping
es cultivo en fajas de contención
fr culture en bandes tampon
gl cultivo en bandas de contención
pt cultivo em faixas de contenção

conte m.
Introducció als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en tale subst.
es cuento m.

conte m.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
educació infantil
Sin.: contarella f., rondalla f.
en children’s story subst., short story subst., tale subst.
es cuento m., cuento infantil m.

conte m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en tale subst.
es cuento m.
fr conte m.

conte popular m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Rondalla.
Sin. pref.: rondalla f.

contemplatio mortis [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Previsió de la mort del donant.

contemporani | contemporània adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Dit de qualsevol procés o esdeveniment geològic, de la formació d’una estructura, d’una roca, d’un mineral, d’un fòssil, que s’ha esdevingut, respecte d’un altre, «al mateix temps».
Sin.: coetani | coetània adj., sincrònic | sincrònica adj.
V. t.: correlatiu | correlativa adj.
en contemporaneous
es contemporáneo
fr contemporain

contenció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
traumatologia i ortopèdia
Acció de mantenir en la seva posició pròpia parts anormalment separades, com ara fragments d’ossos fracturats o luxacions o hèrnies.