Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureagricultura per contractació (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecondicions generals de la contractació (DJC)
 dret civil
veurecontracta (VOCFOR)
 generalitats
veurecontracta1 (DJC)
 dret
veurecontracta (DPF)
 transport ferroviari
veurecontracta2 (DJC)
 dret
veurecontracta3 (DJC)
 dret
veurecontracta conductal (VPCA)
veurecontractació (DJC)
 dret
veurecontractació borsària (DJC)
 dret mercantil
Cerca contracta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura per contractació c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema d’agricultura que s’organitza a partir de contractes entre els propietaris de terres i empreses agroindustrials, la qual cosa constitueix una integració vertical. Les empreses exerceixen algun tipus de control sobre el procés productiu, en funció dels requeriments del mercat i dels seus interessos.
En aquest sistema es produeix una asimetria en el poder negociador de les dues parts, si els agricultors no s’organitzen en cooperatives de venda.
Hi ha diverses modalitats de contracte: 1) contractes simbiòtics, en els quals l’empresa proporciona a l’agricultor llavors i agroquímics a crèdit, i assessorament tècnic, aspectes que s’han d’especificar i quantificar en el contracte, així com el preu de la collita que l’agricultor ha de rebre; 2) contractes amb avaluació, en els quals l’empresa controla el sistema de producció de formes diverses.
V. t.: criteris de sostenibilitat c. nom. m. pl.
en contract farming, contract agriculture
es agricultura por contratación
fr agriculture sous contrat
gl agricultura por contratación
pt agricultura de contrato

condicions generals de la contractació c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret civil
Conjunt de clàusules que una part imposa a l’altra i que han estat redactades amb la finalitat de ser incorporades a una pluralitat de contractes.
V. t.: clàusula abusiva c. nom. f.
es condiciones generales de la contratación

contracta f.
Vocabulari forestal
generalitats
es contrata f.
fr contrat administratif c. nom. m.

contracta1 f.
Diccionari jurídic
dret
Contracte que es fa amb el Govern, amb una corporació o amb un particular per a executar una obra per un preu determinat.
es contrata

contracta f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Acord fet amb una persona o societat per fornir un servei al ferrocarril a canvi d’uns pagaments.
es contrata
fr adjudication
2. Nom genèric dels contractistes.

contracta2 f.
Diccionari jurídic
dret
Instrument, escriptura o obligació simple signats pels quals hom assegura un contracte.
es contrata

contracta3 f.
Diccionari jurídic
dret
El mateix contracte o conveni.
es contrata

contracta conductal c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Bayés 1977.
en behavioral contract subst.

contractació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció de contractar.
Ex.: Contractació borsària.
es contratación

contractació borsària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Operació borsària.
Sin. pref.: operació borsària c. nom. f.
es operación bursátil