Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (43 registres)
veurebioconversió (DCA)
 energies
veureconversió (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureconversió (AQQ)
 química
veureconversió (DEM)
 neurologia
 psicologia
 semiologia
veureconversió (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureconversió (GTG)
veureconversió a acetil coenzim A (BIOQ)
 bioquímica
veureconversió a amoníac (BIOQ)
 bioquímica
veureconversió a fumarat (BIOQ)
 bioquímica
veureconversió a glutamat (BIOQ)
 bioquímica
Cerca conversió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bioconversió f.
Diccionari de les ciències ambientals
energies
Conversió de la matèria orgànica en font d’energia combustible líquida o gasosa (metà, etanol, metanol, etc.) mitjançant l’acció biològica de microorganismes.
Sin. compl.: conversió biològica f.
en bioconversion subst.
es bioconversión f.
fr bioconversion f.

conversió f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

conversió f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en conversion subst.

conversió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psicologia
semiologia
Mecanisme de formació de símptomes neuròtics que funciona especialment en la histèria de conversió.
de Konversion, Umschlag
en conversion
es conversión
fr conversion
it conversione

conversió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de transformar o de transformar-se, d’esdevenir diferent o de fer esdevenir diferent; l’efecte.
de Konversion, Umschlag
en conversion
es conversión
fr conversion
it conversione

conversió f.
Glossari de termes gramaticals
Procés de formació de mots nous a partir de bases lèxiques que existeixen com a mots independents, canviant-ne la categoria i, doncs, les propietats sintàctiques, morfològiques i semàntiques.
Ex.: tall (de tallar)
colpir
(de colp)
GEIEC: 6.5
Sin.: derivació zero, habilitació
V. t.: derivació
es conversión f., derivación cero f., habilitación f., recategorización f.

conversió a acetil coenzim A c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en conversion to acetyl coenzyme A subst.

conversió a amoníac c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en conversion to ammonia subst.

conversió a fumarat c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en conversion to fumurate subst.

conversió a glutamat c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en conversion to glutamate subst.