Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurecoronament (VOCFOR)
 correcció de torrents
veurecoronament (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecoronament (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecoronament (DEM)
 citologia
 immunologia
veurecoronament (DEM)
 embriologia
 obstetrícia i ginecologia
veurecoronament (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecoronament (LMC)
 construcció
veurecoronament (DAGRIC)
 agricultura
veurecoronament d’un bancal (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecoronament d’un terraplè (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca coronament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

coronament m.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
Vegeu la figura L.
es coronación f.
fr couronnement m.

coronament m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Sostre1.

coronament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Preparació de la corona natural d’una dent i col·locació consecutiva d’una corona artificial de revestiment.
en crowning
es coronamiento

coronament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
immunologia
Formació d’una corona polar per agrupament de proteïnes de la membrana limfocítica, induïda per la reacció immunològica de l’anticòs, amb desaparició posterior per endocitosi.
en capping, crowning
es coronamiento

coronament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
obstetrícia i ginecologia
Posició del cap del fetus durant el període expulsiu, quan l’orifici vulvar li forma una mena de corona.
en crowning
es coronamiento

coronament m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Part superior d’un terraplè, d’un pedraplè, d’un demunt o d’un bancal, la superfície de la qual és plana.
V.: coronament d’un bancal c. nom. m., coronament d’un terreplè c. nom. m., terraplè m.
en crown, crest
es coronación
fr couronnement, crête
gl coroamento
pt coroamento

coronament m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Bekrönung
en coping, crowing
es coronación, coronamiento
fr couronnement

coronament m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Tallada en rodó de la soca d’un arbre perquè tanyi.
es coronación f.

coronament d’un bancal c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Part superior d’un bancal.
V.: bancal m.
en terrace crown, terrace crest
es coronación de un bancal
fr crête de terrasse
gl coroamento dun socalco
pt coroamento de um terraço

coronament d’un terraplè c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Part superior plana d’un terraplè.
V.: terraplè m.
en embankment fill top
es coronación de un terraplén
fr couronnement d’un terre-plein, couronnement d’un remblai
gl coroamento dun terraplén
pt coroamento de um aterro