Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (42 registres)
veurebiocorrelació (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurebiocorrelació (GESTRAT)
 definicions i procediments
veurecoeficient de correlació (VOCFOR)
 teoria i estadística
veurecoeficient de correlació (AQQ)
 química
veurecoeficient de correlació (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureconjunció en correlació (GTG)
veurecorrelació (VOCFOR)
 teoria i estadística
veurecorrelació (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecorrelació (VMCS)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
veurecorrelació (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
Cerca correlació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

biocorrelació f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Demostració de l’equivalència entre el contingut fossilífer i la posició biostratigràfica quan es comparen dues o més seccions estratigràfiques.
Sin.: correlació biostratigràfica f.
en biocorrelation
es biocorrelación
fr bioconstruit

biocorrelació f.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
definicions i procediments
V.: correlació f.
en biocorrelation subst.

coeficient de correlació c. nom. m.
Vocabulari forestal
teoria i estadística

coeficient de correlació c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en correlation coefficient subst.

coeficient de correlació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Terme estadístic que designa el grau de relació entre dos grups de mesuraments que no indica, però, que una variable sigui causa de l’altra. Pot ésser positiu, negatiu o curvilini, segons si les variacions són en la mateixa direcció, l’oposada o en ambdues, respectivament.

conjunció en correlació f.
Glossari de termes gramaticals
Conjunció coordinant que es relaciona amb una altra conjunció que introdueix un altre constituent coordinat.
Ex.: No m’agrada ni l’un ni l’altre
GEIEC: 21.2.1
V. t.: coordinació
es conjunción correlativa f.

correlació f.
Vocabulari forestal
teoria i estadística

correlació f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
1. Demostració de l’equivalència de diverses unitats estratigràfiques en termes de continuïtat litològica, paleontològica o d’una posició idèntica dins l’escala dels temps geològics. D’acord amb aquests criteris, hom distingeix la correlació litostratigràfica, biostratigràfica, cronostratigràfica, etc.
2. Demostració de l’equivalènica recíproca i mútua entre dos fenòmens geològics que s’escauen en indrets diferents a base de proves paleontològiques o físiques de l’edat i/o de la posició estratigràfica de dues o més unitats estratigràfiques de localitats diferents. Aquesta relació pot ésser demostrada mitjançant proves litostratigràfiques (que determinen la posició estratigràfica d’una unitat) o biostratigràfiques, i amb l’existència de fòssils correlatius. D’altres mètodes utilitzen les datacions radiomètriques d’edat absoluta o el paleomagnetisme.
en correlation
es correlación
fr corrélation

correlació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
en correlation subst.
es correlación f.
fr corrélation f.

correlació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Relació recíproca o mútua entre dues o més variables, de manera que un canvi en una d’elles està associat amb un canvi en l’altra (o les altres) o el provoca.