Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureAccorso da Bagnolo (DJC)
 biografia
veurearbre corsec (VOCFOR)
 generalitats
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurearbre corsec (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurecorsec (VOCFOR)
 generalitats
veurecorsecar-se (VOCFOR)
 generalitats
veurede socors (DPF)
 transport ferroviari
veuremolsa de Còrsega (DEM)
 farmacologia
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 miscel·lània
veureomissió del deure de socors (DJC)
 dret penal
veuresocors (DPF)
 transport ferroviari
veuresocors a l’encontre (DPF)
 transport ferroviari
Cerca cors a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Accorso da Bagnolo n. pr. m.
Diccionari jurídic
biografia
Accursio.
Sin. pref.: Accursio n. pr. m.
es Accorso da Bagnolo

arbre corsec c. nom. m.
Vocabulari forestal
generalitats
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

arbre corsec c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Arbre que té morta la part central del tronc.
Sin. compl.: arbre corgelat c. nom. m.

corsec m.
Vocabulari forestal
generalitats

corsecar-se v. pron.
Vocabulari forestal
generalitats

de socors loc. adj.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del tren que porta el personal i els mitjans convenients per restablir la normalitat en cas d’un accident.
fr de secours

molsa de Còrsega f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
miscel·lània
Mescla d’algues recollides i dessecades a les platges de Còrsega, Sardenya i Sicília. Conté una resina i una gelatina vegetal. En forma de decuit fou emprada com a vermífug contra ascàrides i oxiürs. L’existència de vermífugs sintètics de més fàcil aplicació ha fet abandonar el seu ús.

omissió del deure de socors c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Omissió del deure d’auxili.
Sin. pref.: omissió del deure d’auxili c. nom. f.
es omisión del deber de auxilio

socors m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Acció de socórrer.
Sin. compl.: socorriment m.
es socorro
fr secours
2. Denominació abreujada de avaries amb petició de socors, què és un índex molt emprat per mesurar la qualitat del servei que forneix un parc de material motor.
es socorro

socors a l’encontre c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Expressió que significa que la màquina avariada no ha quedat immobilitzada i que continua la marxa fins a trobar-se amb la de socors, la qual cosa permet disminuir el retard.