Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (80 registres)
veureabietinat de coure (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
 veterinĂ ria
veureacetoarsenit de coure (DEM)
 farmacologia
 medicina preventiva i salut pĂşblica
 veterinĂ ria
veureciment de fosfat de coure (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
veurecitrat de coure (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
veurecoure (GLOSCOR)
veurecoure (VMIN)
 mineralogia
veurecoure (AQQ)
 quĂ­mica
veurecoure (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 semiologia
veurecoure (DEM)
 quĂ­mica
veurecoure1 (DGEOL)
 geoquĂ­mica
Cerca coure a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abietinat de coure m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
veterinĂ ria
Sal de coure soluble en oli, emprada en veterinĂ ria com a antihelmĂ­ntic i com a vermĂ­fug.

acetoarsenit de coure m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
medicina preventiva i salut pĂşblica
veterinĂ ria
Pólvores cristal·lines de color verd, gairebé solubles en aigua. És conegut també per verd de París o verd de Schweinfurt. És emprat com a insecticida, sobretot per a combatre l’escarabat de la patata.

ciment de fosfat de coure m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
Ciment dental constituït per la combinació d’una solució d’àcid ortofosfòric amb pólvores d’òxid de zinc, modificada amb proporcions variables d’òxid de coure.

citrat de coure m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
Sal cúprica de l’àcid cítric, de fórmula C6H4Cu2O7; pólvores cristal·lines d’un color verd blavós emprades com a astringent i antisèptic.

coure m.
Glossari de corrosiĂł
de Kupfer n.
en copper subst.
es cobre m.
fr cuivre m.

coure m.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
Sin.: aram m.
en copper subst.

coure m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en copper subst.

coure v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
semiologia
Produir, a algú, una sensació dolorosa anàloga a la d’una cremada.
en smart
es escocer

, Cu
coure m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Element de transició, situat entre els blocs sp de la taula periòdica i pertanyent al grup dels metalls nobles, de símbol Cu, de nombre atòmic 29 i de massa atòmica 63,54. Hom en coneix nou isòtops artificials; del 58 al 62, el 64 i del 66 al 68. El coure és un element d’activitat química mitjana; es combina amb tots els elements no metàl·lics, llevat de l’hidrogen, el bor, el carboni i el nitrogen. Per l’acció dels agents atmosfèrics es recobreix d’una capa protectora, el verdet, barreja de sals bàsiques de coure, carbonat i sulfat sobretot. La presència de traces de coure sembla indispensable per a la vida: el coure intervindria en la formació de l’hemoglobina per a mobilitzar el ferro dins de l’organisme. A dosis fortes les sals de coure solubles són tòxiques: la dosi mortal per als animals superiors, sota forma d’injecció intravenosa, se situa als voltants d’1,5 mg/kg; per via bucal l’home pot absorbir-ne fins a 100 mg sense perill. Les sals de coure són fortament tòxiques per als organismes inferiors, i hom les empra de manera habitual per a combatre les algues i els bacteris de les aigües potables i per a lluitar contra certes malalties dels arbres fruiters. Les utilitzacions industrials del coure es basen en les seves propietats fonamentals: conductivitat elèctrica elevada, excel·lent conductivitat tèrmica i acceptable resistència a la corrosió. El coure forma dues sèries de composts que corresponen als graus d’oxidació +1 (cuprós) i +2 (cúpric).
de Cuprum, Kupfer
en copper
es cobre
fr cuivre
it rame

coure1 m.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Element, Cu; Z, 29; m. at., 63,456; grup 11è; metall de transició. És una mescla de dos isòtops estables: 63Cu (69,09 %) i 65Cu (30,91 %). Clarke, 68 ppm; Terra, 57 ppm, i condrites CI, 124 ppm. Les roques ígnies bàsiques són les més riques (95 ppm), i les ultramàfiques les més pobres (menys de 15 ppm). Les argiles (57-250 ppm) en contenen més que els gresos (2 ppm) i les calcàries (5-30 ppm). Molts minerals són emprats com a menes. Els més importants són sulfurs, òxids i carbonats: cuprita, calcopirita, bornita, covel·lita, malaquita, etc. Hom el troba natiu (radi 1,28), amb nombres d’oxidació +1 de radi 0,96 en coordinació 6, i +2 de radi 0,72 en coordinació 6. En l’estat elemental és sideròfil, i en l’oxidat calcòfil amb tendència litòfila. Substitueix el Fe en els silicats i el Fe, Zn, Ni i d’altres sulfurs. Abunda als sulfurs inicials magmàtics i a les darreres fases, esp. en dipòsits hidrotermals. Certs ambients sedimentaris reductors i sulfurosos són molt rics en Cu (les kupferschiefer), de vegades en relació amb el vulcanisme. Presenta grans diferències de mobilitat en condicions superficials. És molt mòbil en medi àcid (pH <5,3), ho és moderadament en medi oxidant i molt poc en medi neutre a alcalí (pH > 5,3) i reductor. Els sòls són relativament baixos en Cu (20 ppm); les aigües continentals en tenen 7 ppb, i les marines 0,5 ppm. A l’oceà té un temps de residència de 2 · 104 a.
Sin. compl.: aram1 m.
en copper
es cobre
fr cuivre